W parku Zakret tymczasowe ograniczenia ruchu – rozpoczęła się migracja żab


Fot. vilnius.lt
Z nadejściem wiosny z zimowego letargu wybudziły się m. in. żaby żyjące w stołecznym parku Zakret. Jak co roku, pod koniec marca w dużych grupach rozpoczynają wędrówkę do miejsc rozrodu – zbiorników wodnych. W związku z migracją żab do 25 kwietnia tymczasowo zostaje ograniczony wjazd do parku.

Jak podkreślają przyrodnicy, migracja płazów na terytorium zurbanizowanym jest zjawiskiem unikalnym. Odbywa się jedynie w miastach najbardziej zielonych.

Oprócz tego, płazy są ważną częścią różnorodności biologicznej i niezwykle ważnym ogniwem w łańcuchach pokarmowych.

Niestety, w mieście na płazów czyhają spore niebezpieczeństwa, w drodze do miejsc rozrodu muszą bowiem przecinać ruchliwe ścieżki i ulice. Migrujące płazy, gdy tylko poczują drgania na drodze, zamierają w bezruchu, dlatego wiele z nich ginie pod kołami samochodów.

Ograniczenia ruchu w parku Zakret  wprowadzono do 25 kwietnia włącznie. W ich trakcie będzie obowiązywał zakaz wjazdu na terytorium parku środków transportu, za wyjątkiem transportu obsługującego, który będzie musiał się poruszać bardzo ostrożnie.

Na podstawie: vilnius.lt