W parku Zakret – spotkanie z twórczością genialnego Mikołaja Konstantego Čiurlionisa


Fot. vilnius.lt
Przed półtora rokiem decyzją Rady Samorządu m. Wilna bezimiennym dotąd ścieżkom w parku Zakret nadano nazwy obrazów kompozytora i malarza Mikołaja Konstantego Čiurlionisa. Obecnie wzdłuż ścieżek instalowane są stojaki informacyjne z kopiami tych obrazów i krótkim ich opisem. W nadchodzącym roku przypada 150. rocznica urodzin M.K. Čiurlionisa. W parku urządzono też stojaki informujące o ważnych wydarzeniach, które miały tu miejsca – wiecu Sąjūdisu i Świętach Pieśni.

„Miasto przyczynia się do upamiętnienia genialnego Mikołaja Konstantego Čiurlionisa. W tym celu wybrano Zakret – romantyczną oazę natury. Odwiedzający park będą mogli obejrzeć umieszczone na stojakach kopie jego obrazów i przeczytać informację o nich” – mówi Rūta Matonienė, kierownik Sekcji Estetyki Miejskiej Samorządu m. Wilna.

Ścieżkom w parku Zakret nadane zostały nazwy następujących obrazów Mikołaja Konstantego Čiurlionisa: „Vasaros sonata” (pol. „Sonata letnia”), „Žalčio sonata”  („Sonata wężowa”), „Karalių pasaka” („Baśń o królach”), „Drugiai” („Motyle”), „Ramybė”, („Spokój”), „Naktis” („Noc”), „Rytmetis” („Poranek”), „Bičiulystė” („Przyjaźń”), „Tiesa” („Prawda”), „Tiltai” („Mosty”), „Amžinybė” („Wieczność”), „Mintis” („Myśl”), „Tyla” („Cisza”), „Aukuras” („Ołtarz ofiarny”), „Raigardas” („Rajgród”) „Miško ošimas” („Szum lasu”), „Vakaras” („Wieczór”).

By podkreślić fakt, iż ścieżkom nadano nazwy utworów, zapisane zostały w cudzysłowie.

Wybrano nazwy tych obrazów, które zdaniem stołecznej komisji ds. pamięci historycznej najbardziej odzwierciedlają twórczość M.K. Čiurlionisa. Dokonać ich wyboru pomógł prawnuk artysty pianista Rokas Zubovas. Przy wyborze uwzględniono również lokalizację ścieżek i otaczające środowisko.

Przy ścieżkach urządzone zostaną tablice informacyjne z kodami QR. Po zeskanowaniu kodów można będzie uzyskać dostęp do szerszej informacji o twórczości M.K. Čiurlionisa.

Mieszcząca się w parku Zakret letnia estrada będzie odtąd nosiła nazwę estrady Święta Pieśni. Przypomnijmy, licząca 100 lat tradycja Święta Pieśni na Litwie wpisana została na Listę Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO. To właśnie dla organizowania tego święta w 1960 roku w parku Zakret została wybudowana ta estrada.

Mieszczący się naprzeciwko niej plac będzie teraz placem Sąjūdisu (Sąjūdis – Litewski Ruch na rzecz Przebudowy). W 1988 roku to tu właśnie odbył się historyczny wiec Sąjūdisu, który położył podwaliny pod odrodzenie niepodległości Litwy.

Wszystkie tablice informacyjne zostały zaprojektowane zgodnie z zasadami projektowania uniwersalnego, w porozumieniu ze wspólnotami osób o specjalnych potrzebach.


Fot. vilnius.lt

Na podstawie: vilnius.lt