W Łodzi otwarto Konsulat Honorowy Litwy


Uroczystość otwarcie konsulatu / radiolodz.pl
W obecności m.in. władz miasta, a także chargé d’affaires Republiki Litewskiej w Rzeczypospolitej Polskiej Audronė Markevičienė, w czwartek, 7 grudnia, otwarto w Łodzi Konsulat Honorowy Republiki Litewskiej. Konsulem Honorowym został Jakub Szwajcowski.


Zadaniem konsula Jakuba Szwajcowskiego będzie niesienie doraźnej pomocy obywatelom Litwy przebywającym na terenie województwa łódzkiego, a także promowanie polsko-litewskich inicjatyw gospodarczych, kulturalnych, naukowych i handlowych, zarówno w województwie łódzkim, jak i na Litwie.

"Symboliczne, że otwieramy konsulat honorowy w roku, gdy Łódź świętuje 600-lecie, a miasto partnerskie Łodzi - Wilno - obchodzi swoje 700. urodziny. Konsulat będzie przedstawiał interesy Litwy w województwie łódzkim oraz przyczyni się do wzmocnienia naszych dwustronnych stosunków kulturalnych i gospodarczych" - podkreśliła Audronė Markevičienė, chargé d’affaires Republiki Litewskiej w Rzeczypospolitej Polskiej.

W imieniu Ministerstwa Spraw Zagranicznych Litwy urząd otworzył Ambasador Edvilas Raudonikis, dyrektor ds. europejskiej współpracy dwustronnej i regionalnej w MSZ Litwy.

"Otwarcie honorowego konsulatu symbolizuje pogłębienie więzi między naszymi dwoma narodami – polskim i litewskim – ale również podkreśla nasze zaangażowanie we współpracę, wzajemne zrozumienie i dążenie do wspólnych celów. Ustanowienie Konsulatu Honorowego Republiki Litewskiej w Łodzi oznacza umacnianie więzi, które od dawna łączą Litwę i Polskę. A tu więzi łączącej miasta partnerskie Łódź i Wilno - powiedział konsul Jakub Szwajcowski.

Konsulat Honorowy Republiki Litewskiej w Łodzi mieści się w zabytkowej kamienicy przy pl. Wolności 2, gdzie znajduje się również siedziba Muzeum Farmacji im. prof. Jana Muszyńskiego, farmaceuty i botanika, organizatora Oddziału Farmacji na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu im. Stefana Batorego w Wilnie, a także założyciela i pierwszego dziekana Wydziału Farmaceutycznego na Uniwersytecie Łódzkim.

Konsulat Honorowy Republiki Litewskiej w Łodzi będzie czynny w środy od godz. 12 do godz. 14.

Na podstawie: PAP