W Landwarowie – nowa biblioteka i pałac kultury


Na zdjęciu: dział dziecięcy biblioteki w Landwarowie, fot. madeinvilnius.lt
Liczący ponad 10 tysięcy Landwarów w rejonie trockim nie posiadał ostatnio odpowiednich pomieszczeń do prowadzenia działalności kulturalnej. W piątek, 13 grudnia, otworzą swoje podwoje nowoczesna, zrekonstruowana miejska biblioteka oraz pałac kultury. Uroczystość otwarcia placówek oraz zapalenia światełek na choince (al. Klevų 20) – o godz. 17.

Mieszkańcom mieszczącego się w odległości 8 km od Trok Landwarowa brakowało w ostatnich latach miejsca, w którym by kwitło życie kulturalne – istniejąca infrastruktura nie była odpowiednia do świadczenia dobrej jakości usług kulturalnych, dlatego też te oferowane nie spełniały potrzeb mieszkańców i nie były w zgodzie z duchem czasu. Z powodu złego stanu infrastruktur placówek życie kulturalne w Landwarowie było w znacznej mierze ograniczone, a przeważająca część lokalnej społeczności w nim po prostu nie uczestniczyła. 

Wielu mieszkańców miasta pamięta, że w budynku przy al. Klevų 20 mieściło się kino, inni z kolei – że działała tu dyskoteka i centrum młodzieżowe, ostatnio jednak budynek był w stanie awaryjnym.


Na zdjęciu: nowa biblioteka w Landwarowie, fot. madeinvilnius.lt

Odtąd będzie to ośrodek kultury, gdzie pod jednym dachem będą się spotykali czytelnicy oraz twórcy i miłośnicy sztuki.    

W planach – organizowanie imprez, koncertów, zajęć edukacyjnych, popularyzacja nowych kierunków działalności kulturalnej (zabawkoteka, projekcje filmów, działalność klubów itp.).

Lepsze warunki zwiększą zarówno motywację do działania zespołów amatorskich, jak i przyczynią się do wzrostu liczby organizowanych tu imprez.

Środki na realizację projektu pochodziły z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, budżetu państwa Republiki Litewskiej oraz budżetu Samorządu Rejonu Trockiego.

Uroczystość otwarcia placówek oraz zapalenia światełek na choince (al. Klevų 20) – w piątek, 13 grudnia, o godz. 17.


Na zdjęciu: sala pałacu kultury w Landwarowie, fot. madeinvilnius.lt

Na podstawie: bns.lt