W Krakowie obradował III Zjazd Kongresu Oświaty Polonijnej


Uczestnicy III Zjazdu Kongresu Oświaty Polonijnej, fot. Macierz Szkolna
W Krakowie od 29 czerwca do 2 lipca 2018 r. obradował III Zjazd Kongresu Oświaty Polonijnej. Z Litwy udział wzięła delegacja Stowarzyszenia Nauczycieli Szkół Polskich na Litwie „Macierz Szkolna”, będącego stałym członkiem Kongresu, na czele z prezesem Józefem Kwiatkowskim. Oświatę polską i polonijną za granicą reprezentowali delegaci z 30 krajów i 4 kontynentów.Prezes Józef Kwiatkowski wygłosił przemówienie pt. „Szkolnictwo polskie na Litwie. Stan posiadania oraz perspektywy rozwoju”, akcentując podstawowe problemy i zagadnienia nurtujące szkolnictwo polskie na Litwie. Wystąpienie zostało przyjęte z dużym zainteresowaniem, zaś poruszone kwestie znalazły swoje odbicie w końcowych dokumentach zjazdu.

Delegaci III Zjazdu KOP w tajnym głosowaniu wybrali władze Kongresu. Prezydentem na kolejną kadencję została wybrana Pani Jolanta Tatara (USA). W skład Komisji Rewizyjnej KOP został wybrany prezes Stowarzyszenia „Macierz Szkolna” Józef Kwiatkowski.

Zjazd obfitował również w spotkania z przedstawicielami Senatu RP, MEN RP, obrady zaszczycili swoją obecnością prezes Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych Tadeusz A. Pilat, prezes Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” Dariusz Piotr Bonisławski oraz Prezydent Miasta Krakowa Pan Jacek Majchrowski, który III Zjazd KOP objął Honorowym Patronatem.

Obradom zjazdu towarzyszyły zajęcia warsztatowe pt. „Innowacyjne kształcenie pokolenia polonijnego, czyli językowo-przedmiotowe nauczanie języka odziedziczonego metodą skorelowaną” oraz bogaty program kulturalny.

Zjazd podjął szereg dokumentów ważnych dla rozwoju oświaty polskiej i polonijnej poza granicami Polski, sygnalizując kwestie ważne dla szkolnictwa polskiego na Litwie, a mianowicie potrzebę przywrócenia egzaminu z języka polskiego ojczystego na maturze, zapewniając wliczenie jego oceny przy wstępowaniu na wyższe studia; szerszego wykorzystania podręczników do nauki języka polskiego wydawanych w Polsce; tłumaczenia na język polski podręczników przedmiotowych wydawanych na Litwie, przyznając na ten cel odpowiednie środki finansowe.

Obrady III Zjazdu KOP, które się odbyły w tak ważnym roku 100-lecia niepodległości, zakończyła msza św. w Bazylice Mariackiej w intencji wszystkich uczestników.

Informacja ze Stowarzyszenia Nauczycieli Szkół Polskich na Litwie „Macierz Szkolna”
Materiał opublikowany bez skrótów i redakcji