W Kościele katolickim rozpoczyna się Adwent


Fot. ekai.pl
W niedzielę, 27 listopada, w Kościele katolickim rozpoczyna się Adwent. Jest to okres przygotowania do uroczystości Bożego Narodzenia. W czasie całego Adwentu, poza niedzielami, codziennie odprawiane są roraty – msze św. poświęcone Matce Bożej, którą symbolizuje specjalna biała świeca zapalona podczas liturgii.
 
 
 
Pierwsza niedziela Adwentu w tym roku przypada 27 listopada, a ostatnim dniem tego okresu jest zawsze Wigilia Bożego Narodzenia – 24 grudnia. 
 
Adwent pochodzi od łacińskiego słowa: adventus i według myśli biblijnej oznacza przyjście lub objawienie się Tego, „który ma przyjść” lub Tego, którego Bóg obiecał ludziom jako Zbawcę.

Adwent to bogaty w symbolikę czterotygodniowy okres przygotowania do Bożego Narodzenia oraz wzmożonego oczekiwania na koniec czasów i ostateczne przyjście Jezusa Chrystusa. 
 
Adwent odnosi się zarówno do duchowego przygotowania na przyjście Boga w ludzkim ciele, jak i na Jego ostateczne przyjście w Jezusie na dzień Sądu nad światem.
 
Najbardziej charakterystycznym zwyczajem adwentowym są roraty. Jest to msza św. sprawowana ku czci Najświętszej Maryi Panny. Wierni, często w ciemnościach przenikniętych jedynie blaskiem trzymanych w ręku świec, wraz z Maryją czekają na wybawienie, jakie światu przyniosły narodziny Zbawiciela.
 
Z Roratami związany jest zwyczaj zapalania specjalnej świecy ozdobionej mirtem, nazywanej roratką. Symbolizuje ona Maryję, która jako jutrzenka zapowiada przyjście pełnego światła – Chrystusa.
 
Adwent dzieli się na dwa podokresy, z których każdy ma odrębne cechy, wyrażone w dwóch różnych prefacjach adwentowych.
Pierwszy podokres obejmuje czas od pierwszej niedzieli Adwentu do 16 grudnia, gdy czytane są teksty biblijne zapowiadające powtórne przyjście Zbawiciela na końcu świata i przygotowujące do spotkania z Chrystusem Sędzią. Drugi okres Adwentu, od 17 do 24 grudnia, to bezpośrednie przygotowanie do świąt Bożego Narodzenia. W tym czasie w dni powszednie można obchodzić jedynie święta i uroczystości.
 
Na podstawie: ekai.pl, wirtualnemedia.pl