W Kalwiszkach otwarto nową oczyszczalnię ścieków


Nowa oczyszczalnia ścieków w Kalwiszkach, fot. vrsa.lt
W rejonie wileńskim trwa rozbudowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych. 29 września w Kalwiszkach nastąpiło oficjalne otwarcie nowej oczyszczalni ścieków.„Bardzo się cieszę, że przyczyniamy się do świadczenia mieszkańcom nowych, wysokiej jakości usług. Praca służb komunalnych nie jest zbyt widoczna, ale znaczenie tej pracy jest bardzo duże. Decyduje ona również o jakości życia mieszkańców. Dziś możemy też cieszyć się z wielu budowanych i już zbudownych obiektów” – powiedziała mer rejonu wileńskiego Maria Rekść podczas otwarcia nowej oczyszczalni ścieków w Kalwiszkach.


Do tej pory ścieki komunalne, pochodzące od mieszkańców Kalwiszek, były oczyszczane przez urządzenia do oczyszczania ścieków spółki „Vilniaus paukštynas” w Rudominie. Firma ta planuje przebudowę oczyszczalni ścieków i przystosowanie ich wyłącznie do oczyszczania ścieków przemysłowych. Z kolei „Nemėžio komunalininkas” dąży do rezygnacji z zakupionych usług, zmniejszając tym samym koszty ponoszone przez spółkę, dlatego podjęto decyzję o budowie nowych urządzeń, które będą oczyszczały ścieki we wsi Kalwiszki.

Samorząd Rejonu Wileńskiego podkreśla, że w toku projektowania nowej oczyszczalni ścieków zastosowano rozwiązanie bardzo korzystne dla mieszkańców. Oczyszczalnie fermy drobiu „Vilniaus paukštynas” w Kalwiszkach mają rezerwowe połączenie. W przypadku problemów technicznych w oczyszczalni w Kalwiszkach odprowadzane tu ścieki będą przejmowane przez urządzenia fermy drobiu i odwrotnie – w razie wypadku w oczyszczalni w Rudominie oczyszczalnia w Kalwiszkach pomoże zapewnić nieprzerwane świadczenie usługi oczyszczania ścieków.

Oczyszczalnia ścieków w Kalwiszkach została przebudowana w ramach realizacji projektu „Budowa oczyszczalni ścieków we wsi Kalwiszki w gminie Rudomino w rejonie wileńskim”, finansowanego wyłącznie z budżetu samorządu. Wartość projektu przekroczyła 579 tys. euro. Pojemność nowych urządzeń to 184 m³ w ciągu doby. Do nowej oczyszczalni zostanie podłączonych 308 gospodarstw domowych.

Nowa oczyszczalnia ścieków to także inwestycja w czystsze środowisko. Nowe urządzenia w Kalwiszkach oczyszczają ścieki zgodnie z wymogami środowiskowymi, nie powodując zanieczyszczenia środowiska.

Samorząd finansuje z własnego budżetu projektowanie, przebudowę i budowę oczyszczalni ścieków również w innych miejscowościach oraz przyczynia się do realizacji projektów inwestycyjnych. W tym roku ze środków samorządu powstała nowa oczyszczalnia ścieków w Bezdanach.

W ciągu ostatnich 10 lat samorząd finansował lub uczestniczył w realizacji unijnych projektów inwestycyjnych dotyczących budowy nowych oczyszczalni ścieków w Mariampolu, Skojdiszkach, Kowalczukach, Rukojniach, Ojranach, Mejszagole, Suderwie oraz w wyżej wspomnianych Bezdanach i Kalwiszkach.

Samorząd finansuje również przebudowę i budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, montaż urządzeń do uzdatniania wody – w 2019 roku przeznaczył prawie 1,5 mln euro na projektowanie, budowę i przebudowę oczyszczalni ścieków, montaż stacji uzdatniania wody i studni, zaprojektowanie, przebudowę i rozbudowę infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej, przebudowę i budowę sieci kanalizacji deszczowej, udział w inwestycjach i wykonanie innych prac w gospodarstwie rolnym, a także miał swój udział w realizacjach projektów inwestycyjnych. 

Na podstawie: vrsa.lt