W Japonii i USA będzie ważne litewskie prawo jazdy?


Fot. regitra.lt
Wydane na Litwie prawo jazdy może być honorowane w kolejnych ponad 50 krajach świata. Minister komunikacji Rokas Masiulis przedstawił pod obrady sejmu projekt ustawy dotyczący ratyfikacji tzw. konwencji genewskiej, co pozwoli na uznanie litewskiego prawa jazdy w wielu krajach świata – m.in. w Japonii, Stanach Zjednoczonych Ameryki, Nowej Zelandii, Tajlandii. Jeżeli sejm przyjmie stosowną ustawę, wejdzie ona w życie z 1 stycznia 2019 roku.


20 listopada 1991 roku Litwa ratyfikowała sporządzoną w 1968 roku konwencję wiedeńską o ruchu drogowym, nie ratyfikowała jednak Konwencji Genewskiej. Z tego powodu wydawane na Litwie prawa jazdy nie są ważne (albo mogą nie być ważne w zależności od narodowych regulacji prawnych) w krajach, które ratyfikowały konwencję genewską, a nie ratyfikowały konwencji wiedeńskiej (w Japonii, Stanach Zjednoczonych Ameryki, Nowej Zelandii, Tajlandii).  

Jak głosi komunikat Ministerstwa Komunikacji, krajów takich jest ponad 50. Z powodu różnic w regulacjach prawnych podróżujący za granicę Litwini doznają niedogodności przy wynajmie samochodów, samodzielnym podróżowaniu itp. „Ostatnio znacznie wzrasta liczba mieszkańców Litwy podróżujących samochodem po innych państwach. Najpierw zabiegaliśmy o dwustronne porozumienia, np. z Japonią. Jeżeli się nie mylę, przez około 10 lat pracowaliśmy nad zalegalizowaniem naszego prawa jazdy, aż Japończycy oświadczyli, że prościej by było, gdybyśmy ratyfikowali konwencję genewską. Skończą się wtedy wszelkie nieporozumienia w tej sprawie” – mówi minister komunikacji Rokas Masiulis.

W pierwszym czytaniu, które odbyło się we wtorek, 11 września, zgłoszony przez ministra projekt jednomyślnie poparło 107 posłów. Do rozpatrywania tej kwestii został wyznaczony Komitet Spraw Zagranicznych. Na posiedzeniu sejmu projekt będzie omawiany we czwartek, 27 września. Jeżeli zostanie przyjęty, dokumenty prawne miałyby zostać przygotowane do końca bieżącego roku, a ustawa weszłaby w życie z 1 stycznia 2019 roku.

Konwencja genewska o ruchu drogowym podpisana została w 1949 roku w Genewie. Zakłada, że prawo jazdy wydane w dowolnym z państw, które ratyfikowały konwencję, ma być uznawane również w innych państwach.

 

Na podstawie: lrytas, lt, bns.lt