W Gdańsku odsłonięto Pomnik Żołnierzy Wyklętych


Uroczystość odsłonięcia pomnika, fot. gdansk.ipn.gov.pl
W sobotę, 4 sierpnia, w Gdańsku odsłonięto Pomnik Żołnierzy Wyklętych. Monument pojawił się na skwerze u zbiegu ul. 3 Maja i ul. gen. Henryka Dąbrowskiego, w pobliżu Cmentarza Garnizonowego, na którym pochowani są Danuta Siedzikówna „Inka” i Feliks Selmanowicz „Zagończyk”. Uroczystość zgromadziła tłumy mieszkańców Pomorza, kombatantów, żołnierzy AK oraz ich potomków, przedstawicieli władz, również polską młodzież z Wilna – członków Wileńskiej Młodzieży Patriotycznej.

Ceremonię rozpoczęło przemówienie Anny Kołakowskiej, przewodniczącej Społecznego Komitetu Budowy Pomnika.

„Wdzięczni tym, którzy w czasach braku nadziei, trwali na straży naszej godności i pokazali nam, jak zachować wolność, gdy sprzysięgną się przeciwko nam wszystkie siły zła, odsłaniamy dzisiaj ten pomnik. To pomnik najdzielniejszych z dzielnych i najwytrwalszych z wytrwałych – żołnierzy Polski Podziemnej i powstania antykomunistycznego. Dziękujemy wam za wolną Polskę i wolność, która jest w nas” – powiedziała.

Głos zabrał też wojewoda pomorski i odczytano listy od Mariusza Błaszczaka, Ministra Obrony Narodowej oraz od Szefa Urzędu do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Następnie uroczystego odsłonięcia pomnika dokonali Krzysztof Drażba, naczelnik Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej IPN w Gdańsku, dr Karol Nawrocki, dyrektor Muzeum II Wojny Światowej, jak również kombatanci i żołnierze Armii Krajowej.

Pomnik Żołnierzy Wyklętych poświęcony został przez abp. Sławoja Leszka Głódzia, metropolitę gdańskiego, który przy okazji pogratulował twórcom pomnika.

„Pragnę pogratulować wszystkim, którzy przyczynili się do powstania tego niezwykle ważnego i potrzebnego upamiętnienia. Dzisiaj dziękujemy Tobie Boże za męstwo i ofiarność Żołnierzy Wyklętych. Za ich miłość do Boga i Ojczyzny. Za wytrwałość, pomimo braku nadziei oraz za wierność najwyższym wartościom” – mówił duchowny.

Podczas uroczystości wręczono też medale Pro Patria „za szczególne zasługi w kultywowaniu pamięci o walce o niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej” oraz wyróżnienia za zasługi dla Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej.

Sam pomnik jest 40-tonowym głazem o wysokości 3 metrów z wizerunkiem żołnierza, którego pierwowzorem jest zdjęcie Henryka Wieliczki „Lufy”, żołnierza AK, członka 5. Wileńskiej Brygady, podkomendnego mjr Zygmunta Szendzielarza „Łupaszki”. Rzeźbę zaprojektował prof. Maciej Świeszewski, a jej wykonaniem zajęli się Stanisław Milewski oraz Leon Czerwiński. Pieniądze na pomnik pochodziły ze społecznych zbiórek.

Uroczystość objęli swoim patronatem Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda oraz Minister Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak, a głównym organizatorem budowy pomnika był Społeczny Komitet Budowy Pomnika, na którego czele stała Anna Kołakowska.

Na podstawie: gdansk.ipn.gov.pl