W 2021 roku wileńska filia UwB przeniesie się do własnej siedziby


Obecna siedziba wileńskiej filii UwB, fot. wilnoteka.lt
Prawie 19 mln zł przyznało Ministerstwo Nauki RP na remont i rozbudowę budynku wileńskiej filii Uniwersytetu w Białymstoku (UwB) przy ul. Aguonų 22 w Wilnie. W środę, 14 marca w Białymstoku umowę w tej sprawie podpisali wicepremier, minister nauki Jarosław Gowin i władze uczelni. Wkład UwB w inwestycję to 4,2 mln zł. Inauguracja roku akademickiego 2021/2022 ma się już odbyć we własnej siedzibie.Wydział Ekonomiczno-Informatyczny Uniwersytetu w Białymstoku (UwB) w Wilnie działa od 2007 roku. Zajęcia od początku odbywają się w wynajmowanych pomieszczeniach przy ul. Kalwaryjskiej (Kalvarijų), uroczystości inauguracji nowego roku akademickiego oraz wręczenia dyplomów, konferencje naukowe – w Domu Kultury Polskiej w Wilnie.

Wydział posiada budynek przy ul. Aguonų 22. Na rzecz wileńskiej filii przekazała go organizacja wspierająca rozwój polskiego szkolnictwa na Litwie – Universitas Studiorum Polona Vilnensis. Budynek ma powierzchnię ok. 300 m kw., ale ze względu na zły stan techniczny nie jest on użytkowany. Z władzami litewskimi prowadzone były rozmowy w sprawie znalezienia innego budynku, spełniającego wymogi obowiązujące uczelnie wyższe. Ostatecznie jednak zapadła decyzja o przeprowadzeniu remontu i rozbudowie posiadanej nieruchomości. W ramach inwestycji budynek przy ul. Aguonų 22 ma zostać wyremontowany i rozbudowany do powierzchni ponad 2,5 tys. m kw. W 2018 roku rozpoczną się prace projektowe. Dziekan Wydziału Ekonomiczno-Informatycznego UwB w Wilnie prof. Mieczysława Zdanowicz poinformowała, że w 2021 roku inauguracja nowego roku akademickiego ma się odbyć już w nowej siedzibie. Podczas uroczystości podpisania umowy o przyznaniu finansowania minister nauki Jarosław Gowin podkreślił, że filia w Wilnie jest jedyną filią zagraniczną polskiej uczelni. „Chciałbym podziękować panu rektorowi i całej wspólnocie akademickiej, bo państwo wzięliście na siebie ciężar realizacji misji, która powinna spoczywać na całym polskim państwie. Tą misją jest podtrzymywanie polskości na terytorium Litwy, budowa inteligenckich, intelektualnych, profesjonalnych elit polskich” – powiedział. Jarosław Gowin zaznaczył, że dzięki 19 mln zł z ministerstwa poprawią się warunki do prowadzenia zajęć i do kształcenia młodych Polaków z Litwy, a w przyszłości być może również Litwinów czy Polaków z Białorusi. Wyraził nadzieję, że filia będzie się rozwijać i otwierać nowe kierunki.

Dziekan Wydziału Ekonomiczno-Informatycznego UwB w Wilnie prof. Mieczysława Zdanowicz potwierdziła, że zyskanie własnej siedziby otwiera nowe perspektywy działalności.Minister Jarosław Gowin podkreślił, że Litwa jest dla Polski ważnym partnerem – jak mówił „ze względów historycznych, ale też ze względu na dalekosiężną wspólnotę strategicznych interesów, przede wszystkim w kwestii bezpieczeństwa”. „Bardzo cieszymy się, że w ostatnim czasie relacje polsko-litewskie są dużo cieplejsze niż przez wiele poprzednich lat. Ale dla naszego rządu, myślę, że dla całego polskiego społeczeństwa jest bardzo ważne, żeby ci Polacy, którzy zamieszkują na terytorium Litwy, mieli poczucie, że pamiętamy o nich, że chcemy inwestować w trwanie i rozwój polskości w Wilnie i na terytorium całej Litwy” – powiedział wicepremier.

Na podstawie: inf.wł., PAP
Zdjęcia i montaż: Edwin Wasiukiewicz