Vytautas Umbrasas: Litwa popiera polskie zamiary obronne


Vytautas Umbrasas, fot. wilnoteka.lt
Wiceminister obrony narodowej Litwy Vytautas Umbrasas wypowiedział się na temat wywiadu, który przeprowadził tygodnik „Wprost“ z prezydentem Bronisławem Komorowskim. Komentarz V. Umbrasasa dotyczy pozycji, jaką zajmuje prezydent w sprawie umieszczenia tarczy antyrakietowej na terytorium Polski.
Prezydent RP Bronisław Komorowski w wywiadzie, udzielonym w tym tygodniu dla „Wprost“ powiedział, że Polska przewidywalnie będzie mogła wnieść swój wkład w budowę systemu antyrakietowego, wdrażanego przez NATO. Wiceminister Vytautas Umbrasas, podkreśla, że Litwa podtrzymuje Polskę w planach rozwoju antyrakietowych zdolności obronnych, które mogą przyczynić się do wzmocnienia bezpieczeństwa w regionie.

Swoją wypowiedź V. Umbrasas opiera na rozwiązaniach przyjętych na szczycie NATO w Chicago w maju 2012 roku. Podczas szczytu jednym z omawianych tematów była ogólna zdolność obronna sojuszu, w tym obrona antybalistyczna. Wiceminister obrony narodowej Litwy uważa, że polskie siły obronne, wspólnie z wkładem innych państw członkowskich NATO, mogą stać się ważnym krokiem w rozwoju antyrakietowego i przeciwlotniczego systemów obronnych.

Prezydent Bronisław Komorowski w wywiadzie dla „Wprost“ powiedział, że Polska obecnie posiada starzejące się systemy, które coraz mniej nadają się do obrony kraju. Z kolei wydawanie dużych kwot pięniężnych na nową technikę wojskową dopiero wtedy ma sens, kiedy jest ona chroniona przed groźnymi - lotniczym i rakietowym - atakami. Zdaniem prezydenta pieniądze na projekt obronny mają znaleźć się w budżecie MON.

Na podstawie: prezydent.pl, BNS