VIII konkurs krasomówczy „Pięknie opowiedzieć małą ojczyznę”


Konkurs Krasomówczy 2014, fot. wilnoteka/Bartosz Frątczak
W sobotę, 14 grudnia 2019 r., o godz. 10.00 w gmachu Akademii Edukacji Uniwersytetu Witolda Wielkiego (ul. Ševčenkos 31), w sali A5 (parter), odbędzie się VIII Konkurs Krasomówczy dla Społeczności Polskiej na Litwie „Pięknie opowiedzieć małą ojczyznę”.


Konkurs krasomówczy ma na celu zwrócenie uwagi społeczności polskiej na Litwie na doskonalenie umiejętności poprawnego, jasnego i logicznego formułowania myśli oraz kształtowanie szacunku do ziemi ojczystej i jej kultury, rozbudzenie zainteresowania własnym regionem, jego dziejami.

Tegoroczny konkurs jest organizowany w roku obchodów 450. rocznicy zawarcie unii lubelskiej, dlatego w wystąpieniach uczestników konkursu mile będą widziane nawiązania do polsko-litewskich związków kulturowych lub historycznych.

Uczestnikami konkursu mogą być osoby powyżej 16 lat. W konkursie nie mogą brać udziału laureaci pierwszego miejsca poprzednich dwu edycji konkursu (z 2017 i 2018 roku).

Uczestnictwo w konkursie polega na wygłoszeniu przemówienia.

 • Uczestnicy w swoich wystąpieniach powinni zaprezentować tematykę związaną z własnym regionem, jego zabytkami, historią, sylwetkami ciekawych i zasłużonych dla regionu ludzi.
 • Czas wystąpienia 10-15 minut.
 • Podczas wygłaszania przemówień będzie możliwość korzystania z multimediów, jednakże środki wizualne mają pełnić jedynie funkcję pomocniczą, nie powinny przesłaniać tekstu mówionego.

Przy ocenie przemówień jury będzie brało pod uwagę:

 • ciekawe ujęcie tematu,
 • spójność wypowiedzi,
 • sugestywność wypowiedzi,
 • jasność i logiczność formułowania myśli,
 • poprawność językową,
 • bogactwo języka,
 • kontakt ze słuchaczami.

Na zwycięzców konkursu czekają wartościowe nagrody.

Termin nadsyłania zgłoszeń na konkurs upływa z dniem 11 grudnia 2019 r. na adres: kon.krasomowczy@gmail.com (tel. +370 615 83 489). W zgłoszeniu należy podać:

 1. imię, nazwisko,
 2. rok urodzenia,
 3. temat przemówienia,
 4. telefon kontaktowy i e-mail.

Dla uczestników konkursu zostaną zorganizowane warsztaty krasomówcze, które poprowadzi doc. dr Barbara Dwilewicz. Warsztaty odbędą się 7 grudnia 2019 r. w godz. 10.00-12.00 w gmachu Akademii Edukacji Uniwersytetu Witolda Wielkiego (ul. Ševčenkos 31), w sali A5 (parter). Swoje uczestnictwo w warsztatach należy zgłosić do 4 grudnia na adres: kon.krasomowczy@gmail.com lub tel. +370 615 83 489, podając swoje imię i nazwisko.

Projekt jest współfinansowany w ramach funduszy polonijnych Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej.VIII konkurs krasomówczy „Pięknie opowiedzieć małą ojczyznę”
Gmach Akademii Edukacji Uniwersytetu Witolda Wielkiego
14 grudnia 2019 r. godz. 10.00

Data: 
14.12.2019 - 10:00