VII Konkurs Krasomówczy „Pięknie opowiedzieć małą ojczyznę”


Konkurs Krasomówczy 2014, fot. wilnoteka/Bartosz Frątczak
W sobotę, 8 grudnia 2018 r., o godz. 10.00 w gmachu Akademii Edukacji Uniwersytetu Witolda Wielkiego (ul. Ševčenkos 31), w sali A5 (parter), odbędzie się VII Konkurs Krasomówczy dla Społeczności Polskiej na Litwie „Pięknie opowiedzieć małą ojczyznę”.


Konkurs Krasomówczy ma na celu zwrócenie uwagi społeczności polskiej na Litwie na doskonalenie umiejętności poprawnego, jasnego i logicznego formułowania myśli oraz kształtowanie szacunku do ziemi ojczystej i jej kultury, rozbudzenie zainteresowania własnym regionem, jego dziejami. 

Uczestnikami konkursu mogą być osoby powyżej 16 lat. Eliminacje konkursowe odbędą się w dwóch grupach wiekowych (młodzież szkolna oraz dorośli). W konkursie nie mogą uczestniczyć laureaci pierwszego miejsca poprzednich dwu edycji konkursu (z 2016 i 2017 roku).

Uczestnictwo w konkursie polega na wygłoszeniu przemówienia.

 • Uczestnicy w swoich wystąpieniach powinni zaprezentować tematykę związaną z własnym regionem, jego zabytkami, historią, sylwetkami ciekawych i zasłużonych dla regionu ludzi.
 • Czas wystąpienia 10–15 minut.
 • Podczas wygłaszania przemówień będzie można korzystać z multimediów, jednakże środki wizualne mają pełnić jedynie funkcję pomocniczą, nie powinny dominować nad tekstem mówionym.
Przy ocenie przemówień jury będzie brało pod uwagę:
 • ciekawe ujęcie tematu,
 • spójność wypowiedzi,
 • sugestywność wypowiedzi,
 • jasność i logiczność formułowania myśli,
 • poprawność językową,
 • bogactwo języka,
 • kontakt ze słuchaczami.

Na zwycięzców konkursu czekają wartościowe nagrody.

Termin nadsyłania zgłoszeń na konkurs upływa 5 grudnia 2018 r. Przyjmowane będa pod adresem: kon.krasomowczy@gmail.com (tel. +370 615 83 489). W zgłoszeniu należy podać:

 1. imię, nazwisko,
 2. rok urodzenia,
 3. temat przemówienia,
 4. telefon kontaktowy i e-mail.

Dla uczestników konkursu zostaną zorganizowane warsztaty krasomówcze, które poprowadzą doc. dr Barbara Dwilewicz i doc. dr Irena Masojć. Warsztaty odbędą się 1 grudnia 2018 r. w godz. 10.00–14.00 w gmachu Akademii Edukacji Uniwersytetu Witolda Wielkiego (ul. Ševčenkos 31), w sali A5 (parter). Swoje uczestnictwo w warsztatach należy zgłosić do 28 listopada na adres:kon.krasomowczy@gmail.com lub tel. +370 615 83 489, podając swoje imię i nazwisko.

Projekt jest współfinansowany w ramach funduszy polonijnych Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej. Organizację konkursu wspiera Związek Polaków na Litwie oraz Stowarzyszenie Elektryków Polskich (Oddział w Koszalinie).VII Konkurs Krasomówczy „Pięknie opowiedzieć małą ojczyznę”
Akademia Edukacji Uniwersytetu Witolda Wielkiego
8 grudnia 2018 r., godz. 10.00
Data: 
08.12.2018 - 10:00