Vida Montvydaitė kończy kadencję


Vida Montvydaitė, fot. Wilnoteka.lt
Dobiegła końca kadencja dyrektor Departamentu Mniejszości Narodowych Vidy Montvydaitė. Pełniła ona tę funkcję od 2015 roku. 6 czerwca zostanie rozstrzygnięty konkurs na nowego kierownika departamentu.

Chociaż decyzję o zwolnieniu Vidy Montvydaitė z pełnionych obowiązków podpisano 5 czerwca, swoje obowiązki będzie ona pełniła jeszcze do 1 lipca.

W konkursie na nowego dyrektora insytucji startuje trzech kandydatów, w tym sama Montvydaitė.

Do 2010 r. w strukturach rządu działał Departament Mniejszości Narodowych i Wychodźstwa, który miał w swej pieczy i mniejszości narodowe mieszkające na Litwie, i litewskie wychodźstwo. Instytucja ta została zlikwidowana. Opiekę nad litewskim wychodźstwem zlecono wówczas resortowi spraw zagranicznych, natomiast sprawy mieszkających na Litwie mniejszości narodowych przejęło Ministerstwo Kultury.

W listopadzie 2014 r. Komitet Strategiczny Rządu RL zadecydował, że od 1 lipca 2015 r. sprawami mniejszości narodowych będzie się zajmowała osobna instytucja – Departament Mniejszości Narodowych. Dyrektorem departamentu została Vida Montvydaitė, konsul Litwy w Sejnach, która w latach 2002-2009 pracowała na stanowisku wicedyrektora Departamentu Mniejszości Narodowych i Wychodźstwa. 

Na podstawie: bns.lt, inf.wł.