VI Zlot Poetów Polskiego Rodowodu


Fot. Facebook.com
W dniach 23-27 września w Wilnie odbył się VI Międzynarodowy Zlot Poetów z Polskim Rodowodem. Wzięło w nim udział ponad dwadzieścia osób z Polski i Litwy. Poeci spotkali się z młodzieżą polskich gimnazjów na Wileńszczyźnie.

Organizatorem Międzynarodowego Zlotu Poetów z Polskim Rodowodem jest Centrum Kultury Polskiej na Litwie im. Stanisława Moniuszki.   

„Najważniejsze w tym spotkaniu poetów polskiego rodowodu jest dotarcie do jak najszerszego grona młodzieży. Chcemy zachęcić ich do pisania wierszy, do brania udziału w konkursach poetyckich. Żeby więcej pojawiało się poetów na Wileńszczyźnie. A jak przekonaliśmy się – talenty są, tylko z nimi nikt nie pracuje. Więc zależy nam, aby ta młodzież była razem, w tym kręgu poetów” – powiedziała Wilnotece prezes Centrum Apolonia Skakowska.

Poeci odwiedzili Gimnazjum im. Szymona Konarskiego w Wilnie, Gimnazjum im. Konstantego Parczewskiego w Niemenczynie oraz Gimnazjum im. Tadeusza Konwickiego w Bujwidzach.

„Młodzież wykazała się bardzo aktywnie. Uczniowie nie tylko słuchali poetów, ale też recytowali swoje wiersze. Pani Wanda Stańczak, jako prezes Stowarzyszenia Autorów Polskich w Warszawie dwa wiersze wzięła do swojej antologii, którą ona wydaje co roku po spotkaniu z poetami. Dwa wiersze uczennic z Bujwidz w drodze wyjątku trafią do antologii. To duże wyróżnienie” – powiedziała A. Skakowska.

Młode poetki miały też okazję zaprezentować swoje wiesze na koncercie galowym tegorocznej edycji Zlotu Poetów.

Na podstawie: Inf.wł.