VI Międzynarodowa konferencja naukowa na Uniwersytecie Wileńskim


Mat. prom. organizatorów
8-10 września 2022 r. na Uniwersytecie Wileńskim (Wydział Filologiczny, ul. Universiteto 3) odbędzie się VI Międzynarodowa konferencja naukowa z cyklu „Języki słowiańskie w ujęciu socjolingwistycznym” „Pogranicza Słowiańszczyzny przełomu XX i XXI wieku. Język – społeczeństwo – kultura – tożsamość”.
W tematyce konferencji organizatorzy odwołują się do pojęcia pogranicza – pokazują w ten sposób złożoność rzeczywistości, w jakiej funkcjonuje współcześnie Słowiańszczyzna. Zmiany geopolityczne w ostatniej dekadzie XX wieku ukształtowały nowe pogranicza terytorialne w Europie, rzutowały także na sytuację socjolingwistyczną poszczególnych języków słowiańskich. Na przełomie XX i XXI wieku rewolucja technologiczna przyśpieszyła globalizację wzorców komunikacyjnych, doprowadziła do powstania nowych mediów, nowych gatunków i form językowych. Wskutek procesów globalizacyjnych systemy języków słowiańskich ewoluują przede wszystkim pod wpływem języka angielskiego. Nieograniczony przepływ idei i wzorów oraz homogenizacja kulturowa nie doprowadziły jednak do zaniku tradycyjnie rozumianych pograniczy etnicznych i językowych – wielojęzyczność, wielokulturowość i lokalność zyskały nowy wymiar, między innymi dzięki obecności w świecie wirtualnym.

W analizie zjawisk zachodzących na przełomie wieków w językach słowiańskich termin pogranicze może oznaczać zarówno stan lub obszar przejściowy, jak i wskazywać na hybrydowość odmian języka, sposobów komunikacji itp. Podczas tego ważnego przedsięwzięcia o zasięgu międzynarodowym planujemy zorganizowanie również warsztatów z lingwistyki kulturowej, dlatego do udziału w konferencji zapraszamy młodych naukowców, doktorantów oraz osoby zainteresowane badaniami w tej dziedzinie.

Języki konferencji: wszystkie języki słowiańskie, litewski, angielski

Więcej o konferencji

Organizator: Centrum Polonistyczne Uniwersytetu Wileńskiego; Partner: Instytut Polski w Wilnie.VI Międzynarodowa konferencja naukowa na Uniwersytecie Wileńskim
Uniwersytet Wileński
8-10 września 2022 r.
Wstęp wolny

Data: 
08.09.2022 - 09:00 - 10.09.2022 - 09:00