Vaidotas Ilgius nowym kierownikiem Litewskiego Komitetu Narodowego UNICEF


Fot. vz.lt
Od 15 stycznia nowym kierownikiem wykonawczym Litewskiego Komitetu Narodowego Funduszu na rzecz Dzieci ONZ (UNICEF) jest znana osoba społeczna – Vaidotas Ilgius. Zamienia on Erikę Vėberytė, która kierowała tą organizacją w 2020 roku.


„Przede wszystkim chciałbym podziękować Erice, która przejęła stery Komitetu Narodowego w trudnym dla organizacji i dla całego kraju okresie. W kontekście pandemii była w stanie ustabilizować jednostkę UNICEF i stworzyć trwałą podstawę dla nowego szefa. Cieszymy się, że zgodziła się nadal wspierać organizację, wnosząc swój wkład do korpusu doradczego. Vaidotas to bardzo doświadczony i ceniony ekspert w sektorze organizacji pozarządowych, którego wiedza pomoże komisji zwrócić uwagę na problemy dzieci zapomniane w kontekście globalnej pandemii” – mówi Mindaugas Glodas, Prezes Zarządu UNICEF na Litwie.

Vaidotas Ilgius pracował jako szef Centrum Informacji i Wsparcia dla Organizacji Pozarządowych, kierował Krajową Platformą Organizacji Współpracy Rozwojowej oraz był szefem rozwoju największego funduszu charytatywno-pomocowego na Litwie „Maisto Bankas”. Ostatnio Ilgius pracował w wileńskim biurze Międzynarodowej Organizacji ds. Migracji, gdzie kierował Centrum Informacji Migracyjnej „Wybieram Litwę”.

„Pandemia COVID-19 ma jeszcze jedną przykrą stronę, niewidoczną w mediach: w krajach najbardziej dotkniętych COVID-19 na kwestie publiczne i instytucjonalne zwrócono uwagę na koronawirusa i grupy ryzyka, do których nie wchodzą dzieci. W ten sposób dzieci wydawały się być na marginesie - były odcięte od dobrej edukacji i opieki zdrowotnej. Aby zapobiec kryzysowi dzieci na dużą skalę, należy podjąć działania już teraz, nie czekając, aż życie wróci do normy” – zauważył M. Glodas.

Założony w 1946 roku Fundusz Narodów Zjednoczonych na rzecz Dzieci (UNICEF) jest jedną z największych organizacji humanitarnych na świecie. UNICEF zapewnia pomoc najbardziej poszkodowanym dzieciom, aby zapewnić, że każde dziecko jest pełnoprawnym członkiem społeczeństwa i że jego prawa są zagwarantowane. Litewski Komitet Narodowy UNICEF działa w kraju od 1993 roku, organizując pomoc dla dzieci – charytatywne koncerty telewizyjne, biegi dziecięce „Dla każdego dziecka” itp.

Na podstawie: BNS