V. Montvydaitė nadal będzie kierować Departamentem Mniejszości Narodowych


Vida Montvydaitė, fot. Wilnoteka.lt
Vida Montvydaitė ponownie wygrała konkurs na stanowisko dyrektora Departamentu Mniejszości Narodowych przy Rządzie Republiki Litewskiej. Będzie kierowała pracą departamentu przez najbliższe cztery lata.


W konkursie startowało trzech kandydatów. Zwyciężyła Vida Montvydaitė, dla której będzie to druga kadencja na stanowisku dyrektora Departamentu Mniejszości Narodowych. W środę rząd ma potwierdzić pełnomocnictwo V. Montvydaitė.  

Vida Montvydaitė rozpocznie pracę 2 lipca.

Do 2010 r. w strukturach rządu działał Departament Mniejszości Narodowych i Wychodźstwa, który miał w swej pieczy i mniejszości narodowe mieszkające na Litwie, i litewskie wychodźstwo. Instytucja ta została zlikwidowana. Opiekę nad litewskim wychodźstwem zlecono wówczas resortowi spraw zagranicznych, natomiast sprawy mieszkających na Litwie mniejszości narodowych przejęło Ministerstwo Kultury. 

W listopadzie 2014 r. Komitet Strategiczny Rządu RL zadecydował, że od 1 lipca 2015 r. sprawami mniejszości narodowych będzie się zajmowała osobna instytucja – Departament Mniejszości Narodowych. Dyrektorem departamentu została Vida Montvydaitė, konsul Litwy w Sejnach, która w latach 2002-2009 pracowała na stanowisku wicedyrektora Departamentu Mniejszości Narodowych i Wychodźstwa. 

Na podstawie: bns.lt, inf.wł.