V Międzynarodowy Konkurs Piosenki „Do słów Agnieszki Osieckiej”


Fot. Wilnoteka
Masz ukończone 16 lat, lubisz muzykę, śpiew, poezję – nie zwlekaj, zgłoś się do udziału w Międzynarodowym Konkursie piosenki „Do słów Agnieszki Osieckiej”, który odbędzie się 5 listopada w Domu Kultury Polskiej w Wilnie o godz. 18.00.

Konkurs jest skierowany do solistów, duetów, zespołów wokalnych oraz wokalno-instrumentalnych, wykonujących utwory w różnych stylach: folk, pop, rock i innych.

Warunkiem zakwalifikowania się do konkursu jest ukończone 16 lat oraz przygotowanie do zaprezentowania dwóch wybranych piosenek:

 1. Piosenka do słów Agnieszki Osieckiej
 2. Piosenka dowolna, wykonana w dowolnym języku (mile widziana własna kompozycja)

Kryteria oceny konkursowej:

 1. Komisja będzie oceniała sposób zaprezentowania dwóch utworów według poniższych kryteriów:
 • bezbłędne wykonanie utworów
 • odpowiedni dobór repertuaru
 • wrażenie artystyczne
 • własna interpretacja

Celem konkursu jest:

 • rozwijanie zainteresowań uczestników formą poezji śpiewanej.
 • zwrócenie uwagi wykonawców na istotę i piękno tekstów piosenek Agnieszki Osieckiej.
 • wspieranie najzdolniejszych wokalnie mieszkańców Litwy i uczestników innych państw oraz umożliwienie im prezentacji swoich talentów.

Niezależna komisja kwalifikacyjna dokona wyboru spośród wszystkich uczestników. 

Nagrody:

 • Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy okolicznościowe, zaś laureaci – atrakcyjne nagrody.

Dla uczestników konkursu 6 listopada odbędą się warsztaty wokalne w trybie zdalnym.

Zgłoszenia uczestników:

 • Uczestnicy zgłaszają się do konkursu poprzez nadsyłanie zgłoszenia w dowolnej formie na adres mailowy organizatora: osiecka.wilno@gmail.com do 25 października 2020 roku.

Forma zgłoszenia:

 • Imię i nazwisko solisty (duetu, zespołu – wymagane)
 • Instruktor wokalny (opcjonalnie)
 • Telefon (wymagane)
 • Adres e-mail (wymagane)
 • Repertuar (wymagane)

Wsparcie merytoryczne: dla zainteresowanych organizatorzy udostępniają śpiewniki z piosenkami Agnieszki Osieckiej.

Wszelkiej informacji na temat konkursu można zasięgnąć u koordynatora konkursu Janiny Stupienko pod numerem telefonu: +370 652 77 116 lub pisząc na adres: osiecka.wilno@gmail.com

Organizatorem konkursu jest Związek Polaków na Litwie – jego Wileński Oddział Miejski.  

V Międzynarodowy Konkurs Piosenki „Do słów Agnieszki Osieckiej”
Dom Kultury Polskiej w Wilnie
5 listopada 2020 r., godz. 18.00
Data: 
05.11.2020 - 18:00