V Międzynarodowy Festiwal Muzyki Chóralnej "O Złotą Wstęgę Solczy" zaprasza!


Mat. prom. organizatorów
Samorząd Rejonu Solecznickiego, Centrum Kultury Samorządu Rejonu Solecznickiego, parafia pw. Wniebowstąpienia Pańskiego w Ejszyszkach zapraszają do udziału w V Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Chóralnej "O Złotą Wstęgę Solczy". Festiwal jest otwarty dla wszystkich chórów amatorskich, także spoza Litwy. Zgłoszenia są przyjmowane do 15 kwietnia 2016 r. Tegoroczna edycja festiwalu odbędzie się 11 i 12 czerwca 2016 r. w kościele pw. Wniebowstąpienia Pańskiego w Ejszyszkach.
Chóry mogą uczestniczyć w następujących kategoriach (dopuszczalny występ chóru maksymalnie w dwóch kategoriach - za każdą kategorię obowiązuje osobna opłata wpisowego):

- chóry dorosłe mieszane (powyżej 24 osób)
- chóry dorosłe kameralne (do 24 osób)
- chóry jednorodne (żeński, męski)
- chóry dziecięce (do lat 15 - max. 10 proc. odstępstwa)
- chóry młodzieżowe (od lat 16 do 21 - max. 10 proc. odstępstwa)

 Każdy chór przygotowuje stylistycznie zróżnicowany obowiązkowy program składający się z:

- utworu wykonywanego w języku narodowym
- pieśni sakralnej (kompozytor, język i epoka dowolna)
- utworu dowolnego

Występ zespołów powinien składać się z 3 utworów konkursowych oraz ewentualnego nieobowiązkowego 1 utworu litewskiego i ewentualnego nieobowiązkowego 1 utworu polskiego. Czas trwania do 15 minut wraz z wejściem i zejściem ze sceny. Dopuszczalny jest jeden utwór z towarzyszeniem instrumentów.

Nieobowiązkowy utwór litewskiego kompozytora lub litewskiej pieśni ludowej (ewentualnie inspirowanej litewskim folklorem) gratyfikowany będzie nagrodą specjalną. Wykonanie utworu nie będzie miało wpływu na przyznanie Grand Prix i miejsc w poszczególnych kategoriach.

Nieobowiązkowy utwór polskiego kompozytora lub polskiej pieśni ludowej (ewentualnie inspirowanej folklorem polskim) gratyfikowany nagrodą specjalną. Wykonanie utworu nie będzie miało wpływu na przyznanie Grand Prix i miejsc w poszczególnych kategoriach. 

Szczegółowe informacje na temat festiwalu tutaj lub w Centrum Kultrury Samorządu Rejonu Solecznickiego i pod numerem telefonu: 00370 380 51980.

Organizatorzy: Samorząd Rejonu Solecznickiego, Centrum Kultury Samorządu Rejonu Solecznickiego, parafia pw. Wniebowstąpienia Pańskiego w Ejszyszkach

Patronat honorowy: mer rejonu solecznickiego Zdzisław Palewicz 
Dyrektor organizacyjny festiwalu: Grażyna Zabarauskaite
Dyrektor artystyczny festiwalu: dr hab. Iwona Wiśniewska-Salamon

Program

11 czerwca, sobota 
9.00-15.30 - przesłuchania konkursowe 23 chórów z Litwy, Polski i Białorusi
18.00 - uroczysta msza św.
19.00 - koncert Państwowego Chóru "Vilnius"
19.30 - ogłoszenie wyników

12 czerwca, niedziela

12.00 - msza św. i koncert finałowy z udziałem laureatów pierwszych miejsc w poszczególnych kategoriach oraz zdobywcą Grand Prix w kościele pw. Wniebowstąpienia Pańskiego w Ejszyszkach

Podstawą uczestnictwa zespołu w festiwalu jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeń na adres Centrum Kultury Samorządu Rejonu Solecznickiego, ul. Wileńska 48, 17-116 Soleczniki, Litwa wraz z opłatą wpisowego w wysokości 100 Euro na konto LT 87 4010 0444 0006 7420 (SWIFT AGBLLT2X) z dopiskiem "wpisowe za udział w festiwalu – nazwa zespołu". Wymagane jest także dostarczenie potwierdzenia wpłaty wpisowego, partytury zgłoszonych utworów, formularza zgłoszenia w wersji .doc oraz zdjęcia w wersji eletronicznej na festival.eisiskes@gmail.com. Zgłoszenia przyjmowane są do 15.04.2016.

Informacja szczegółowa
V Międzynarodowy Festiwal Muzyki Chóralnej "O Złotą Wstęgę Solczy" 
Kościół pw. Wniebowstąpienia Pańskiego w Ejszyszkach (rejon solecznicki)
11-12 czerwca 2016 r., godz. 9.00
Wstęp wolny

Data: 
11.06.2016 - 09:00 - 12.06.2016 - 09:00