Uroczystość Zesłania Ducha Św. w Kalwarii Wileńskiej


Fragment plakatu organizatorów
Wszyscyśmy bowiem w jednym Duchu zostali ochrzczeni, [aby stanowić] jedno Ciało: czy to Żydzi, czy Grecy, czy to niewolnicy, czy wolni. Wszyscyśmy też zostali napojeni jednym Duchem. (1 Kor 12,13). Kalwaria Wileńska zaprasza na największe doroczne święto - Zielone Świątki! Polska społeczność tradycyjnie już ma swój dzień w sobotę (27 maja), ale główne uroczystości będą odbywały się od czwartku do niedzieli, 25-28 maja.


Kiedy nadszedł dzień Pięćdziesiątnicy, uczniowie Jezusa zostali napełnieni Duchem Świętym. Otrzymali dar języków i mogli przemawiać nie tylko do swoich rodaków, ale także do pobożnych pogan, którzy przebywali w Jerozolimie. Ci ludzie byli zdumieni, gdy usłyszeli o wspaniałych dziełach Bożych, głoszonych w ich języku.

Piotr Apostoł zaświadcza, że proroctwo Joela się spełniło. Bóg zesłał swojego Ducha na każdego wierzącego. I ten Duch Prawdy kieruje wzrok człowieka na Jezusa, jednoczy go ze Zbawicielem. Dąży do tego, aby każdy chrześcijanin wybrał drogę służby i poświęcenia Chrystusa jako przykład swojego życia. Duch Święty daje siłę fizyczną i duchową w walce ze złem, rozwija i pielęgnuje w człowieku cnoty, pomaga w poszukiwaniu prawdy, rozpala w duszy ogień wiary i gromadzi wiernych we wspólnej rodzinie Pana. Duszą Wspólnoty założonej przez Jezusa – Kościoł – jest Duch Święty. Duch Święty, którego Chrystus – Głowa Ciała – wylewa na swoje członki, buduje, ożywia i uświęca Kościół, będący sakramentem komunii Trójcy Świętej i ludzi. (KKK, 747). Zjednoczeni w duchu stajemy się członkami mistycznego Ciała Chrystusa i wspólnie idziemy drogą zbawienia.

Dziękując Bogu za dar Ducha Świętego dla świata, za łaskę komunii zapraszają wszystkich wiernych 22-28 maja 2023 r., do wspólnego świętowania Zesłania Ducha Świętego w Kalwarii Wileńskiej!Uroczystość Zesłania Ducha św. w Kalwarii Wileńskiej
Kalwaria Wileńska
22-28 maja 2023 r.

Data: 
25.05.2023 - 08:00 - 28.05.2023 - 14:00