Uroczystość wręczenia Nagrody im. Algisa Kalėdy profesorowi Tadeuszowi Bujnickiemu


Fot. na podstawie facebook.com
19 lutego 2019 r. o godz. 18.30 w Wileńskiej Galerii Obrazów (ul. Didžioji 4, Wilno) odbędzie się uroczystość wręczenia Nagrody im. Algisa Kalėdy profesorowi Tadeuszowi Bujnickiemu.Nagroda przyznawana jest co roku za badania naukowe dotyczące literatury litewskiej, polsko-litewskich związków literackich, studiów porównawczych i kulturowych.

W spotkaniu wezmą udział: autor prof. Tadeusz Bujnicki, inicjatorka nagrody Laima Kalėdienė, minister kultury dr Mindaugas Kvietkauskas, dyrektor Instytutu Literatury Litewskiej i Folkloru Aušra Martišiūtė-Linartienė, tłumaczki Danutė Balašaitienė, Vaiva Narušienė.

Podczas wieczoru odbędzie się również prezentacja książki prof. Tadeusza Bujnickiego „Szkice wileńskie. O literackiej grupie Żagary i nie tylko”. Przedstawia ona rozbudowany w czasie kontekst historyczny, filozoficzny, etniczny (związki żagarystów z kulturą litewską, białoruską, żydowską, rosyjską, itd.) i pozwala na uchwycenie specyficznej atmosfery intelektualnej ówczesnego wielokulturowego i wielojęzycznego Wilna, w której wyrosła twórczość Czesława Miłosza, Teodora Bujnickiego, Aleksandra Rymkiewicza i innych.

Spotkanie w języku litewskim i polskim z tłumaczeniem.

Organizatorzy: Instytut Literatury Litewskiej i Folkloru, Instytut Polski w Wilnie.

Uroczystość wręczenia Nagrody im. Algisa Kalėdy profesorowi Tadeuszowi Bujnickiemu 
Wileńska Galeria Obrazów
19 lutego 2019 r., godz. 18.30
Data: 
19.02.2019 - 18:30