Uroczystość ku czci św. Andrzeja Boboli – patrona Polski i metropolii warszawskiej


Na zdjęciu: wizerunek św. Andrzeja Boboli, fot. Bobolanum
Kościół w Polsce obchodzi w poniedziałek, 16 maja, uroczystość św. Andrzeja Boboli, patrona Polski i metropolii warszawskiej, a także patrona jedności Kościoła i ewangelizacji w trudnych czasach. W narodowym sanktuarium świętego męczennika na warszawskim Mokotowie, gdzie spoczywają jego relikwie, kard. Kazimierz Nycz odprawi wieczorem uroczystą mszę świętą. Przypomnijmy, św. Andrzej Bobola prawie jedną trzecią część swego życia – ponad 20 lat – spędził w Wilnie.

Andrzej Bobola urodził się 30 listopada 1591 roku w Strachocinie koło Sanoka. W wieku 20 lat wstąpił do jezuitów w Wilnie, gdzie odbył studia. Pracował jako kaznodzieja, spowiednik, wychowawca młodzieży. Podejmował szczególne wysiłki na rzecz pojednania prawosławnych z katolikami. Po święceniach w 1622 r. jako misjonarz przemierzał rozległe obszary na terenie dzisiejszej Polski, Białorusi i Litwy, aby nieść Dobrą Nowinę ludziom opuszczonym i religijnie zaniedbanym.

Przypomnijmy, św. A. Bobola prawie jedną trzecią część swego życia – ponad 20 lat – spędził w Wilnie: pprzez 2 lata (1611-1613) mieszkał w nowicjacie przy kościele św. Ignacego, przez 7 lat (1613-1616, 1618-1622) studiował filozofię i teologię na Uniwersytecie Wileńskim i przez 12 lat (1624-1630, 1646-1652) był kaznodzieją, spowiednikiem, rektorem kościoła św. Kazimierza w Wilnie. W kościele tym znajduje się obecnie poświęcona mu tablica pamiątkowa w językach polskim i litewskim.  

Uwieńczeniem jego życia było męczeństwo za wiarę, które poniósł 16 maja 1657 r. w Janowie Poleskim. Kozacy, którzy najpierw zdobyli Pińsk, a następnie schwytali i okrutnie męczyli kapłana, w końcu powiesili go na rynku miejskim za nogi głową w dół i dobili szablą. W 1755 r. papież Benedykt XIV orzekł, że Sługa Boży Andrzej Bobola poniósł śmierć za wiarę i zaliczył go w poczet Męczenników Kościoła. Jego beatyfikacji dokonał w 1853 r. Pius IX. Pius XI kanonizował go w Rzymie 17 kwietnia 1938 r.

Obecnie zachowane w całości relikwie św. Andrzeja spoczywają w sanktuarium pod jego wezwaniem na warszawskim Mokotowie. Sanktuarium szerzy kult św. Andrzeja Boboli we współpracy ze wszystkimi świątyniami, parafiami i organizacjami pod jego wezwaniem, znajdującymi się na terenie Polski. Rozwija ono szczególną współpracę z ośrodkami duszpasterskimi znajdującymi się w miejscach urodzenia (Strachocina, Archidiecezja Przemyska obrządku łacińskiego) i męczeńskiej śmierci św. Andrzeja (Janów Poleski, diecezja pińska, Białoruś).

W sanktuarium mieści się także Muzeum św. Andrzeja Boboli, którego otwarcia 16 maja 2007 r., w 350. rocznicę męczeńskiej śmierci świętego, dokonał metropolita warszawski abp Kazimierz Nycz. Muzeum gromadzi eksponaty związane z życiem, działalnością duszpasterską, męczeństwem i kultem świętego oraz czasami i miejscami, w których on żył i w których przebywały jego relikwie. Obejrzeć także można eksponaty związane z historią sanktuarium św. Andrzeja Boboli oraz przylegającego doń Kolegium Księży Jezuitów.

Św. A. Bobola od 2002 r. jest kolejnym patronem Polski. Jego wybór zatwierdziła 13 marca 2002 r. watykańska Kongregacja Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów na prośbę występującego w imieniu Konferencji Episkopatu Prymasa Polski kard. Józefa Glempa, złożoną w liście z dnia 8 stycznia 1999 r.

Św. Andrzej Bobola est czczony na równi ze św. Stanisławem Kostką. Głównymi patronami Polski są Najświętsza Maria Panna Królowa Polski, św. Wojciech – biskup-męczennik, św. Stanisław – biskup-męczennik.

Święto św. Andrzeja Boboli w polskim kalendarzu liturgicznym wypada 16 maja. Jest on dziś nie tylko drugorzędnym patronem Polski, ale również patronem metropolii warszawskiej, diecezji łomżyńskiej, płockiej i warmińskiej oraz drugorzędnym patronem archidiecezji wileńskiej.

Oficjalne, publiczne ogłoszenie decyzji watykańskiej Kongregacji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów o uznaniu św. Andrzeja Boboli drugorzędnym patronem Polski nastąpiło 16 maja 2002 r. w sanktuarium tego świętego w Warszawie. Św. Andrzej jest także patronem ewangelizacji w trudnych czasach oraz patronem jedności Kościoła.

Na podstawie: ekai.pl, bernardinai.lt