Uniwersytet Wileński zaprasza na bezpłatne kursy językowe


Uniwersytet Wileński, fot. madeinvilnius.lt/E. Kurauskas
W drugiej połowie września Wydział Filologiczny Uniwersytetu Wileńskiego po raz ósmy zaprasza na bezpłatne kursy językowe. W tym roku chętni będą mieli do wyboru osiem języków, których uczyć będą wykwalifikowani specjaliści i native speakerzy.


Na Uniwersytecie Wileńskim bezpłatnie będzie można uczyć się języków estońskiego, gruzińskiego, chorwackiego, łotewskiego, rumuńskiego, słoweńskiego, tureckiego i węgierskiego. Jak zapewnia uczelnia, zajęcia prowadzone będą przez native speakerów i litewskich specjalistów.

Prodziekan Wydziału Filologicznego docent dr Diana Šileikaitė-Kaishauri mówi, że pomysł przygotowania oferty takich właśnie języków pojawił się bardzo naturalnie. „Misją Wydziału Filologicznego UW jest wielojęzyczność i wspieranie małych języków. Jedną z największych zalet nauki języków jest kompetencja międzykulturowa czy umiejętność porozumiewania się i współpracy z przedstawicielami różnych kultur. Ucząc się języków obcych, zapoznajesz się z kulturą narodu mówiącego danym językiem, z jego tradycjami, wartościami, uczysz się ich rozumieć i szanować. Stopniowo otwierasz się na inny świat, ponieważ język jest ściśle związany z myśleniem i odzwierciedla je” – mówi prodziekan.

Dr D. Šileikaitė-Kaishauri twierdzi, że uczenie się języków wzbogaca również umiejętności poznawcze człowieka. Wzmacnia pamięć, niektórzy badacze widzą w nim sposób na zapobieganie demencji. Nauka języków poprawia także zdolności logicznego myślenia oraz rozwiązywania problemów.

„Zdając sobie sprawę z misji uniwersytetu jako ogniska nauki i kultury, postanowiliśmy uzupełnić listę programów «do uczenia się przez całe życie» o nowe języki. Tej jesieni zapraszamy na zajęcia z estońskiego, gruzińskiego, chorwackiego, łotewskiego, rumuńskiego, słoweńskiego, węgierskiego i tureckiego. Kursy są całkowicie bezpłatne, zarejestrować się na nie mogą nie tylko studenci i pracownicy UW, lecz także członkowie innych niż uniwersytecka społeczności. Studenci filologii mogą chodzić na zajęcia jako na przedmiot do wyboru, a osoby z innych wydziałów – jako wolni słuchacze lub uczestnicy zajęć spoza programu nauczania” – do rejestracji zachęca wszystkich prodziekan Wydziału Filologicznego.

Poszerzenie oferty bezpłatnych kursów było możliwe dzięki współpracy z przedstawicielstwami odpowiednich krajów, ich ministerstwami nauki i kultury oraz innymi instytucjami wspierającymi naukę języków, które mogły przysłać lektorów – native speakerów.     

Kursy trwają jeden semestr. Zajęcia odbywać się będą dwa razy w tygodniu wieczorami lub w godzinach popołudniowych. Zarejestrować się można na stronie www.mvg.vu.lt. Pierwsze zajęcia – 17 września o godz. 17.00 na Wydziale Filologicznym UW przy ul. Uniwersyteckiej 5.

W grupach początkowych (poziom A1) estońskiego, węgierskiego i tureckiego nie ma już wolnych miejsc, ale toczą się jeszcze rozmowy z lektorami odnośnie stworzenia dodatkowych grup. Rejestracja na zajęcia z gruzińskiego i chorwackiego rozpocznie się w nieco późniejszym terminie.

Na podstawie: madeinvilnius.lt, mvg.vu.lt