Uniwersytet Wileński – w dwudziestce liderów regionu


Na zdjęciu: Dziedziniec Wielki Uniwersytetu Wileńskiego, fot. vu.lt
Uniwersytet Wileński zajął 18. miejsce w rankingu uczelni z krajów rozwijającej się Europy i centralnej Azji (QS University Rankings: Emerging Europe and Central Asia, EECA). Najnowsze dane zostały ogłoszone we wtorek, 15 października. Najlepsza z polskich uczelni – Uniwersytet Jagielloński zajął w zestawieniu 6. miejsce. Liderem rankingu EECA jest Moskiewski Uniwersytet Państwowy im. M.W. Łomonosowa.
Uniwersytet Wileński zgromadził 81 punktów ze 100 możliwych, co zapewniło mu 18. miejsce w zestawieniu. Wileńska uczelnia zachowała pozycję lidera wśród ocenianych w tym rankingu litewskich uniwersytetów.

W porównaniu do roku ubiegłego w tegorocznym rankingu znacznie poprawiły się wskaźniki jego reputacji akademickiej oraz liczby cytowań w przeliczeniu na publikację. Ocena tego ostatniego kryterium wzrosła o 3,9 punktu.

Uczelnia jest najlepiej oceniana pod względem otwartości na współpracę badawczą z uczelniami z innych krajów, reputacji akademickiej oraz prestiżu wśród pracodawców.   

Uniwersytet Wileński poprawił uwzględniane w rankingu wskaźniki produkcji naukowej. Największy wzrost liczby publikacji w przeliczeniu na pracownika naukowego odnotowano w dziedzinie nauk o życiu oraz medycyny.  

W rankingu EECA oceniano uniwersytety krajów Europy Środkowo-Wschodniej oraz Azji Środkowej. Przy jego sporządzaniu używano tych samych danych, co i przy sporządzaniu światowego rankingu uniwersytetów „QS World University Rankings”, jednakowoż różni się tu ciężar poszczególnych wskaźników, są też odrębne kryteria, jak np. widoczność uniwersytetu w internecie.

Przypomnijmy, według opublikowanego w czerwcu br. światowego rankingu „QS World University Rankings”, Uniwersytet Wileński zajmuje 458. miejsce na świecie.  

Liderem najnowszego rankingu QS University Rankings: Emerging Europe and Central Asia 2019 jest Moskiewski Uniwersytet Państwowy im. M.W. Łomonosowa. Na 2. miejscu uplasował się Petersburski Uniwersytet Państwowy, na miejscu 3. jest również uczelnia rosyjska – Nowosybirski Uniwersytet Państwowy. Do pierwszej piątki weszły również Uniwersytet w Tartu (Estonia) oraz Uniwersytet Karola (Czechy).   

Najlepsza z polskich uczelni Uniwersytet Jagielloński uplasował się na 6. miejscu, Uniwersytet Warszawski sklasyfikowany został na 7. pozycji, 8. lokatę w zestawieniu zajmuje Tomski Uniwersytet Państwowy. Pierwszą dziesiątki najlepszych uniwersytetów Europy Środkowo-Wschodniej i Azji Środkowej zamykają dwie czeskie uczelnie – Politechnika Czeska w Pradze (9. miejsce) oraz Uniwersytet Masaryka w Brnie (10. miejsce).       

 Na podstawie: madeinvilnius.lt, topuniversities.com