Uniwersytet Wileński najlepszą uczelnią wyższą na Litwie


W rankingu szkół wyższych na pierwszym miejscu utrzymuje się Uniwersytet Wileński. Najlepszą uczelnią nieuniwersytecką zostało kolegium z Kowna.

W rankingu opracowanym przez ekspertów Instytutu do spraw Polityki Demokratycznej uwzględniono tylko państwowe uczelnie wyższe z wyjątkiem Akademii Wojskowej im. Jonasa Žemaitisa. Na liście znalazły się również uczelnie nieuniwersyteckie. W rankingu pominięto prywatne szkoły wyższe.

Drugie miejsce zajmuje Kowieński Uniwersytet Technologiczny, z kolei na trzecim znajduje się Uniwersytet Wileński im. Gedymina oraz Uniwersytet Kowieński im. Witolda Wielkiego. Po raz pierwszy w piątce najlepszych uczelni znalazł się Uniwersytet im. Michała Romera, który wyprzedził Litewską Akademię Muzyczno-Teatralną. Na szóstym i siódmym miejscu odpowiednio uplasowały się uniwersytety z Szawel i Kłajpedy. Tuż za nimi znalazły się: Wileńska Akademia Sztuk Pięknych, Wileński Uniwersytet Pedagogiczny oraz Kowieński Uniwersytet Medyczny. Na ostatnich miejscach pozostały: Akademia Weterynarii i Kowieńska Akademia Wychowania Fizycznego.

Z kolei pośród wyższych uczelni nieuniwersyteckich na pierwszym miejscu znalazło się Kolegium Kowieńskie, które wyprzedziło Kolegium Wileńskie. Tuż za nimi znalazły się: Wileńskie Kolegium Technologii i Projektowania, kolegia ze Żmudzi, Kłajpedy oraz Uciany. Następnie w rankingu są: Kolegium Leśnictwa i Ochrony Środowiska z Kowna, Kolegium Technologii z Kowna, kolegium z Olity, Poniewieża, Międzynarodowe Kolegium Prawa i Biznesu, Wyższe Kolegium Biznesu V.A. Graičiūnasa, Wileńskie Kolegium Biznesu, Wileńskie Kolegium Kooperacji, Kolegium Zachodniego Biznesu, Kolegium Społecznych Nauk, Kolegium Północnej Litwy. Na ostatnich pozycjach rankingu  uczelni nieuniwersyteckich znalazły się Wileńskie Kolegium Projektowania i Kolegium im. Kolpinga.

Do opracowania rankingu uczelni wykorzystano więcej niż 40 wskaźników, które obejmują 4 kryteria: studia, naukę, finansowanie oraz opinię społeczną. Eksperci posłużyli się również takimi wskaźnikami, jak liczba kierunków nauczania, warunki studiów, kadra naukowa, liczba chętnych do podjęcia studiów na tych uczelniach, opinie studentów i przedstawicieli biznesu oraz kondycja finansowa uczelni.

Na podstawie: BNS