Uniwersytet Wileński najlepszą uczelnią Litwy


W najnowszym wydaniu tygodnika „Veidas” opublikowano ranking szkół wyższych na Litwie. Uniwersytet Wileński po raz drugi został najlepszą uczelnią Litwy. Na drugim miejscu uplasował się Kowieński Uniwersytet Technologiczny.
W trzynastej edycji rankingu tygodnika „Veidas” Uniwersytet Wileński otrzymał 72,8 punktów, Kowieński Uniwersytet Technologiczny zaś o 20 punktów mniej. Trzecie miejsce w rankingu „Veidasa” zajął Uniwersytet im. Michała Romera otrzymując 43, 9 punktów.

Za najlepszą prywatną uczelnię Litwy uznano Uniwersytet Zarządzania i Ekonomii (ISM).

Na czwartym miejscu uplasował się Wileński Uniwersytet im. Gedyminasa (43 pkt), piąte miejsce zajął Uniwersytet im. Witolda Wielkiego w Kownie (40,7 pkt), szóste Litewska Akademia Muzyki i Teatru (40,6 pkt), siódme Wileńska Akademia Sztuk Pięknych (39,6 pkt).

Dziesiątkę najlepszych uczelni wyższych zamyka Wileński Uniwersytet Pedagogiczny.

W rankingu pod uwagę brano następujące kryteria: siła naukowa, preferencje pracodawców, ocena kadry akademickiej, potencjał kadrowy, rozpiętość oferty kształcenia, kwalifikacje kadry, kontakty z otoczeniem, warunki studiowania, baza dydaktyczna i rekreacyjno-socjalna, orientacja na studenta, infrastruktura i struktura finansowania.


Ranking uczelni
państwowych w roku 2010  - tygodnik „Veidas”

  1. Uniwersytet Wileński
  2. Kowieński Uniwersytet Technologiczny
  3. Uniwersytet im. Michała Romera w Wilnie
  4. Wileński Uniwersytet Technologiczny im. Gedymina
  5. Uniwersytet im. Witolda Wielkiego w Kownie
  6. Litewska Akademia Muzyki i Teatru w Wilnie
  7. Wileńska Akademia Sztuk Pięknych
  8. Uniwersytet Szawelski
  9. Uniwersytet Kłajpedzki
 10. Wileński Uniwersytet Pedagogiczny
 11. Kowieński Uniwersytet Medyczny

Na podstawie: "Veidas", BNS


Komentarze

#1 Z tlumaczeniami to drodzy

Z tlumaczeniami to drodzy dziennikarze i redaktorzy macie cienko. Np.: Uniwersytet im. Witolda Wielkiego a Wileński Uniwersytet Technologiczny im. Gedyminasa ... Dlaczego nie Giedymina lub vice versa Vytautasa

Sposób wyświetlania komentarzy

Wybierz preferowany sposób wyświetlania odpowiedzi i kliknij "Zachowaj ustawienia", by wprowadzić zmiany.