Unia Lubelska literatów: współpraca polsko-litewska w dziedzinie literatury i publicystyki


Fot. wikipedia.org
Z okazji jubileuszu 450-lecia Unii Lubelskiej lubelski dwumiesięcznik Lublin. Kultura i społeczeństwo i wileński kwartalnik Naujoji romuva nawiązały współpracę wydawniczą, której owocem są polskie publikacje litewskich autorów i litewskie polskich. Kluczową rolę w przygotowaniu publikacji odegrali polscy literaci z Litwy.Dwumiesięcznik Lublin. Kultura i społeczeństwo poświęcił tematyce litewskiej obszerną część numerów 5 (76) i 7 (98). W numerze 5 (76) znalazły się artykuły Agnieszki Masalytė, Tomasza Snarskiego i Aleksandra Sokołowskiego o polskim życiu literackim na Litwie oraz utwory literackie Mirosławy Bartoszewicz, Aliny Lassoty, Dominiki Olickiej, Krystyny Užėnaitė, Faustyny Zawalskiej i Wiaczesława Zienkiewicza. W numerze 7 (98) zostały opublikowane szkice Raminty Gamziukaitė i Libertasa Klimki oraz utwory literackie Grety Ambrazaitė, Liny Simutytė, Guody Taraškevičiūtė, Simonasa Bernotasa, Albinasa Galinisa, Dominykasa Norkūnasa, Alfasa Pakėnasa, Vytautasa Stulpinasa i Juozasa Žitkauskasa w przekładach Mirosławy Bartoszewicz, Agnieszki Masalytė, Dominiki Olickiej, Krystyny Užėnaitė, Pawła Krupki i Wiaczesława Zienkiewicza, a także liczne materiały historyczne na temat Unii Lubelskiej. Kontakt z redaktorem naczelnym, panem Zbigniewem Fronczekiem: froncze@wp.pl.

Numer 1/2020 kwartalnika Naujoji romuva zawiera wiele polskich materiałów. Oprócz przekładów literatury polskiej nagrodzonych w konkursie dla tłumaczy Amat victoria curam, zostały w nim opublikowane utwory literackie pisarzy lubelskich Zbigniewa Dmitrocy, Józefa Franciszka Ferta, Piotra Kobielskiego-Grauma, Wojciecha Pestki, Henryka Radeja, Stanisława Rogali i Alfreda Wierzbickiego w przekładach Dominiki Olickiej, Krystyny Užėnaitė i Andriusa Konickisa. Kontakt z redaktorem naczelnym, panem Andriusem Konickisem: nromuva@gmail.com.

Wspólna prezentacja wymienionych publikacja była planowana przez Instytut Polski w kwietniu br. w Pałacu Chodkiewiczów. Niestety, nie odbędzie się w przewidzianym terminie z powodu kwarantanny. Jeśli warunki pozwolą, Instytut Polski podejmie starania, żeby spotkanie Unii Lubelskiej literatów odbyło się jesienią.

Materiał opublikowany bez skrótów i redakcji