Ulica Tuwima nie ma prawa istnieć


Ulica Juliana Tuwima, fot. wilnoteka.lt
Litewski Naczelny Sąd Administracyjny orzekł, że nazwa ulicy - im. Juliana Tuwima - w gminie Zujuny jest niezgodna z obowiązującymi na Litwie ustawami.
Nadając ulicy imię polskiego poety, naruszono ustawę o samorządzie terytorialnym, ustawę o jednostkach administracyjnych oraz rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych o trybie nadawania, zmiany i włączania do ewidencji nazw ulic, budynków i innych obiektów.

W swoim orzeczeniu sąd zaznaczył, że nadając nazwę ulicy, trzeba zwrócić uwagę na zasługi osoby dla kraju, jego historii, kultury, nauki, polityki i zasługi w innych dziedzinach życia społecznego. Fakt, że matka J. Tuwima pochodzi z Litwy, ma zbyt małą wartość. Poeta urodził się w Polsce, tam też tworzył i zdobywał uznanie, natomiast dla Litwinów jest postacią mało znaną.  

Specjalista Administracji Samorządu Rejonu Wileńskiego Jolita Batura wyraziła zaskoczenie z decyzji i argumentów sądu. Za główny argument, z powodu którego ulica J. Tuwima nie ma prawa istnieć, posłużył fakt, iż Rada Samorządu Rejonu Wileńskiego nie przedstawiła pisma przedstawiającego zasługi poety dla Litwy. „To jest naciągany argument, ponieważ wiem, iż tego typu uchybienia w innych sprawach nie mają decydującego wpływu” - mówiła J. Batura.

Dziewięciokilometrowa ulica, przebiegająca przez pięć wsi w gminie Zujuny - Bałandziszki, Maskoliszki, Pustałówki, Pilikany i Lejcie, znów nie ma nazwy. Rada Samorządu Rejonu Wileńskiego nie odrzuca jednak możliwości kolejnego wystąpienia z prośbą o nadanie ulicy imienia Juliana Tuwima. 

Na podstawie: BNS, diena.lt, delfi.lt