Ulica imienia Michała Römera


Uniwersytet im. Michała Römera w Wilnie, fot. wilnoteka.lt
Przedstawiciele Młodych Chrześcijańskich Demokratów (JKD) podczas zjazdu postanowili wystosować prośbę do władz rejonu wileńskiego o nazwanie jednej z ulic w rejonie imieniem Michała Römera.
Podczas zjazdu Młodych Chrześcijańskich Demokratów na nowego prezesa organizacji wybrano studenta Uniwersytetu Wileńskiego Vytautasa Keršanskasa. Przyjęto również specjalne oświadczenie „O wzmacnianiu wzajemnych więzi między Litwinami i Polakami”.

W raporcie JKD napisano, że do zachowania zgody między narodami na Litwie niezbędne jest pamiętanie definicji słowa „ojczyzna”, przedstawionej właśnie przez Michała Römera. Zdaniem przedstawicieli JKD tę tak ważną dla obu narodów postać należy upamiętnić, toteż zaproponowali, by jednej z ulic w rejonie wileńskim nadać imię M. Römera.

W oświadczeniu organizacji napisano, że Polaków i Litwinów więcej łączy niż dzieli, a konflikt na tle narodowościowym jest potrzebny krajom trzecim.   

Na postawie: delfi.lt, jkd.lt