Ulgowe kredyty z Polski


Fot. wilnoteka.lt
Polski bank państwowy - Bank Gospodarstwa Krajowego - wystąpił do litewskich stowarzyszeń handlowców z propozycją udzielania spółkom litewskim ulgowych kredytów. Ogólna suma kredytów wyniosłaby 1,42 miliarda euro, zaś okres ich trwania sięgałby dwóch do siedmiu lat. Środki uzyskane z tytułu kredytu musiałyby jednak być przeznaczane wyłącznie na zakup towarów wyprodukowanych w Polsce.
Jak zaznaczył dyrektor wykonawczy Litewskiego Stowarzyszenia Spółek Handlowych Marius Busilas, o kredyty Banku Gospodarstwa Krajowego mogą się ubiegać w nieograniczonym wymiarze wszystkie spółki, niezależnie od rodzaju prowadzonej działalności.

Zdaniem litewskich handlowców propozycja Polaków zainteresuje przede wszystkim firmy prowadzące ożywiony handel z Polską. Obawiają się oni jednak, że niektóre spółki przed zaciągnięciem kredytów może powstrzymywać wymóg przeznaczenia pobranych środków wyłącznie na zakup towarów wyprodukowanych w Polsce. Według przewodniczącego zarządu Stowarzyszenia Lietkoopsąjunga, zrzeszającego spółdzielnie litewskie, Robertasa Miliauskasa, "propozycja Polaków byłaby atrakcyjna przed półtora roku, zaś w tej chwili środków nie brakuje także na Litwie".

Z kolei dyrektor generalny Litewskiego Stowarzyszenia Handlu, Przemysłu i Rzemiosł Rimantas Šidlauskas twierdzi, że stronie polskiej wcale nie zależy na zwiększeniu eksportu własnych produktów na Litwę, lecz na wdarciu się na litewski rynek bankowy.

Na podstawie: delfi.lt, vz.lt

Komentarze

#1 To szantaz: tylko na polskie

To szantaz: tylko na polskie wyroby. Poza tym ten bank jest nieznany i niewiarygodny. Pamietajcie: ja jestem bankierem.

Sposób wyświetlania komentarzy

Wybierz preferowany sposób wyświetlania odpowiedzi i kliknij "Zachowaj ustawienia", by wprowadzić zmiany.