Ukraińscy specjaliści przeprowadzą u nas szkolenia z obrony cywilnej


Minister Agnė Bilotaitė / Fot. BNS
Ukraińscy specjaliści przeprowadzą w maju na Litwie szkolenie z zakresu obrony cywilnej – poinformowało w niedzielę, 14 kwietnia, litewskie MSW. Ministrowie spraw wewnętrznych trzech państw bałtyckich gościli w Kijowie, gdzie spotkali się m.in. ze swym ukraińskim odpowiednikiem Ihorem Kłymenką.

„Musimy wyciągnąć wnioski, przejąć doświadczenie Ukraińców w ochronie ludności, wzmacnianiu granic poprzez fortyfikacje i ochronę infrastruktury krytycznej, co jest dla nas szczególnie istotne” – powiedziała litewska minister Agnė Bilotaitė, którą w komunikacie cytuje jej resort.

Bilotaitė wyraziła przekonanie, że „wiedza ukraińskich ekspertów na temat ostrzegania, ewakuacji i schronienia będzie bardzo cenna dla litewskich służb”.

Ministrowie spraw wewnętrznych Litwy, Łotwy i Estonii omówili w Kijowie potrzebę dalszego wspierania MSW Ukrainy oraz kwestie współpracy.

MSW Litwy podkreśla, że jedną z najpilniejszych spraw jest m.in. przeprowadzenie rozminowania terenów. Bilotaitė zadeklarowała pomoc Litwy także w opracowaniu nowych programów szkoleniowych w zakresie rozminowywania.

Litewska minister omówiła również w Kijowie możliwości kontynuowania programu rehabilitacji ukraińskich żołnierzy i funkcjonariuszy, w ramach którego około 200 rannych otrzymało już taką pomoc w litewskich placówkach.

Litwa, od początku rosyjskiej pełnowymiarowej inwazji, przekazała Ukrainie pomoc o łącznej wysokości 1,2 mld euro, co stanowi 1,5 proc. PKB tego kraju. W tegorocznym budżecie na ten cel Litwa przewidziała 232 mln euro.

Na podstawie: BNS, PAP