Ukraina dołączy do strefy Schengen


Fot. wilnoteka.lt
Marzysz o wakacjach w otoczeniu dzikiej ukraińskiej przyrody? Nic nie stoi na przeszkodzie, abyś spełnił swoje marzenie, bowiem od kilku lat zarówno obywatele Polski, jak i Litwy mogą podróżować po Ukrainie bez konieczności posiadania wizy. Teraz ruch bezwizowy ma być możliwy również w przeciwnym kierunku. Jak zapewnił w Charkowie ambasador Polski na Ukrainie Henryk Litwin, wprowadzenie ruchu bezwizowego między Unią Europejską a Ukrainą nastąpi nie później niż na początku 2017 roku.
Proces wprowadzania ruchu bezwizowego między Ukrainą a Unią Europejską powoli posuwa się do przodu. Trzeba pamiętać, że debaty i przepisy dotyczące zmiany polityki wizowej w przypadku Ukrainy dotyczą wyłącznie wiz turystycznych Schengen. Inne wizy – biznesowe, pracownicze, w celach kulturalnych – będą nadal obowiązywały. Dotychczas istniały dwa warunki uniemożliwiające zniesienie wiz dla Ukraińców. Jednym z nich było wystosowane przez Unię Europejską polecenie utworzenia na Ukrainie Narodowego Biura Antykorupcyjnego. Tworzenie Narodowej Agencji ds. Przeciwdziałania Korupcji jest już praktycznie zakończone i, jak planuje ukraiński rząd, agencja ma zacząć działać do końca tego miesiąca.  

Jak podała Ukraińska Agencja Informacyjna UNIAN, Rada Najwyższa Ukrainy uchwaliła ostatnią ustawę, której brak hamował wcześniej proces znoszenia wiz dla Ukraińców. Ustawa reguluje przepisy dotyczące obowiązku składania oświadczeń majątkowych drogą elektroniczną. Wprowadzone rozwiązane jest jednym ze sposobów walki z powszechną na Ukrainie korupcją.

Przewodniczący Rady Najwyższej Ukrainy, Wołodymyr Hrojsman oświadczył, że ruch bezwizowy między Ukrainą a Unią Europejską będzie wprowadzony już w tym roku. Po obradach w Europarlamencie ustawa trafi do Rady Europy, gdzie odbędzie się głosowanie. Sprawa zniesienia wiz turystycznych dla Ukraińców będzie rozpatrywana w trybie kwalifikacyjnej większości, co zmniejsza prawdopodobieństwo niepowodzenia ratyfikacji dokumentu w razie sprzeciwu któregoś z państw członkowskich Rady Europy. Zniesienie wiz dla Ukraińców jest więc prawie pewne. Europarlament posiada bowiem kilka mechanizmów, które powinny zatrzymać ewentualnych opozycjonistów wdrożenia ruchu bezwizowego dla Ukraińców. Aby decyzja o zniesieniu wiz mogła być zablokowana na obradach Europarlamentu, muszą się jej sprzeciwić minimum 4 państwa, które łącznie zamieszkuje nie mniej niż 35% ludności Unii Europejskiej.

Na podstawie: osw.waw.pl; sputniknews.com