Ukazał się litewski przekład „Bajek robotów” Stanisława Lema


Na zdjęciu: fragment okładki litewskiego wydania „Bajek robotów” S. Lema, fot. odile.lt
Przeznaczony dla młodego czytelnika zbiór opowiadań Stanisława Lema doczekał się litewskiego przekładu. Dzięki Instytutowi Adama Mickiewicza oraz Instytutowi Polskiemu w Wilnie ukazuje się właśnie pierwsze litewskie, bogato ilustrowane wydanie „Bajek robotów”. Premiera książki w tłumaczeniu Viktorasa Tamošiūnasa odbędzie się 19 września podczas otwarcia wystawy +Bajki robotów+ w Litewskiej Bibliotece Narodowej im. Martynasa Mažvydasa. Towarzyszyć jej będzie wystawa ilustracji do książki.

„W Polsce „Bajki robotów” należą do literackiego kanonu, tymczasem za granicą, nawet wśród fanów Lema, w tym litewskich czytelników, ta odsłona jego twórczości, pełna błyskotliwego humoru i metafor opisujących współczesnego człowieka, jest wciąż nieznana” – powiedziała Barbara Schabowska, dyrektor Instytutu Adama Mickiewicza. Jak zauważyła, „Rok Lema i obchodzona właśnie setna rocznica urodzin pisarza to doskonała okazja, by to zmienić”.

Premiera książki w tłumaczeniu Viktorasa Tamošiūnasa odbędzie się 19 września podczas otwarcia wystawy +Bajki robotów+ w Litewskiej Bibliotece Narodowej im. Martynasa Mažvydasa. Na wystawie zaprezentowane zostaną wykorzystane w książce ilustracje czołowych polskich twórców, takich jak Edgar Bąk, Katarzyna Bogucka, Zosia Dzierżawska, Gosia Herba, a także Rita Kaczmarska, Paweł Mildner oraz Dawid Ryski i Katarzyna Walentynowicz. Litewska publiczność będzie mogła oglądać wystawę do 17 października. Następnie wystawa trafi do Lwowa, czyli do miasta, w którym Stanisław Lem się urodził.

Kuratorka wystawy Magdalena Kłos-Podsiadło podkreśliła, że „tak jak Lem nie szedł nigdy utartym szlakiem, idziemy jego tropem i pokazujemy ilustracje w inny, nietypowy sposób”. „Eksponujemy ich fragmenty, ukrywamy je w przestrzeni, tworzymy nowe znaczenia. Stwarzamy takie warunki, by to uczestnik wystawy mógł zmienić granice jej świata i stworzyć jej zasady na nowo” – wyjaśniła.

Jak poinformował Instytut Adama Mickiewicza, „po premierze w Wilnie, książka będzie prezentowana na IX Targach Książki w Kłajpedzie 21 września pod hasłem „In Focus: Stanisław Lem 100+”.

Litewskie wydanie „Bajek robotów” ukazuje się nakładem wileńskiego wydawnictwa Odilė, które od lat upowszechnia literaturę polską oraz prowadzi działania promujące twórczość polskich autorów na Litwie.


Na zdjęciu: okładka litewskiego wydania „Bajek robotów” S. Lema, fot. odile.lt

„To już drugie w tym roku zagraniczne wydanie publikacji, które powstało dzięki Instytutowi Adama Mickiewicza. Wiosną ukazało się tłumaczenie estońskie, któremu także towarzyszyła wystawa ilustracji polskich i estońskich artystów. Prezentowana była w Tallinie, Haapsalu i Tartu” – przypomniał Instytut Adama Mickiewicza.

Instytut Adama Mickiewicza jest narodową instytucją kultury, której celem jest budowanie trwałego zainteresowania polską kulturą na świecie. Instytut współpracuje z partnerami zagranicznymi i inicjuje międzynarodową wymianę kulturalną w dialogu z odbiorcami, w zgodzie z założeniami polskiej polityki zagranicznej.

„Instytut zrealizował i realizuje projekty kulturalne w 70 krajach na 6 kontynentach, m.in. w Wielkiej Brytanii, Francji, Rosji, Izraelu, Niemczech, Turcji, USA, Kanadzie, Australii, Maroku, na Ukrainie, Litwie, Łotwie, a także w Chinach, Japonii i Korei. W ramach dotychczas zrealizowanych działań Instytut zaprezentował 38 strategicznych programów, które obejrzało 60 milionów widzów” – dowiadujemy się z informacji.

Organizatorem Instytutu Adama Mickiewicza jest Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu.

Na podstawie: PAP