Udział w projekcie „Pokolenia dla Niepodległej”


Fot. organizatorów
W centrum Warmii w kompleksie wypoczynkowym w Łańsku w terminie 2-12 kwietnia 2019 roku odbyło się integracyjne spotkanie międzypokoleniowe. Prawie 100 świadkami historii z różnych środowisk kombatanckich z Polski i świata opiekowali się młodzi wolontariusze z Polski, Litwy, Ukrainy, Białorusi oraz Czech.




Zaszczyt podjęcia służby na rzecz kombatantów otrzymała pięcioosobowa grupa solecznickich harcerek i harcerzy. Towarzyszenie podczas spacerów, rozmowy, pomoc w drobnych sprawach organizacyjnych, a także zadanie specjalne w postaci napisania krótkiego biogramu jednego z poznanych kombatantów posłużyło za źródło inspiracji w umacnianiu tożsamości narodowej oraz budowaniu postaw życiowych i światopoglądu młodzieży.

Z całego serca dziękujemy prezesowi Zarządu Stowarzyszeniu Odra-Niemen pani Ilonie Gosiewskiej, wiceprezesom pani Małgorzacie Suszyńskiej oraz Eugeniuszowi Gosiewskiemu, przyjacielowi naszego środowiska harcerskiego druhowi Marcinowi Żukowskiemu za zaproszenie i opiekę podczas pobytu w Łańsku.

Szczególne podziękowania kierujemy do ludzi – legend, m.in. Eugeniusza Siemaszki, Alfreda Łąpieś, Jerzego Krusensterna, Lidii Lwow-Eberle, Weroniki Sebastianowicz, Stanisława Poźniaka, Danuty Filipek, Zdzisława Kaczmarka, Stanisława Kawałka oraz każdego seniora, kim mieliśmy zaszczyt opiekować się i wysłuchać - za  polską historię przekazywaną przez bezpośrednich jej świadków.

Wdzięczni za wolność i pokojowe dzieciństwo
Adriana Chaczkowska
Gabriela Mockutie
Monika Suckiel
Agata Ragoża
Dominik Mockus

Materiał opublikowany bez skrótów i redakcji.