Udział energii z OZE na Litwie powyżej średniej unijnej


Fot. enmin.lrv.lt
Pod względem korzystania z odnawialnych źródeł energii (OZE) w 2017 roku Litwa była powyżej średniej unijnej, we wtorek, 12 lutego, podał Eurostat. Średnia unijna wynosi 17,5 proc., udział energii z OZE na Litwie – 25,8 proc.

 

Udział energii ze źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu energii brutto przed dwoma laty wyniósł na Litwie 25,8 proc. – o 0,2 proc. więcej niż w 2016 roku, podaje unijny urząd statystyczny.  

W całej Unii Europejskiej udział energii z OZE wyniósł 17,5 proc. w 2017 r. wobec 17 proc. w 2016 r.

W Polsce wskaźnik ten w 2017 r. wyniósł 10,9 proc., w 2016 r. – 11,3 proc.Tymczasem na Łotwie w ciągu roku wzrósł o 1,9 proc. – do 39 proc., w Estonii – o 0,6 proc. do 29,2 proc.

Szwecja miała w 2017 r. najwyższy udział energii z OZE w końcowym zużyciu brutto – 54,5 procent.

Na kolejnych miejscach znalazły się Finlandia (41 proc.), Łotwa (39 proc.), Dania (35,8 proc.) i Austria (35,8 proc.).

Z kolei najniższy udział OZE odnotowano w Luksemburgu (6,4 proc.), Holandii (6,6 proc.) i na Malcie (7,2 proc.).

Cel dla UE na 2020 r. to co najmniej 32 proc. udziału energii ze źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu energii brutto.

„Spośród 28 państw członkowskich UE 11 osiągnęło już narodowe cele na 2020 rok. Są to Bułgaria, Czechy, Dania, Estonia, Chorwacja, Włochy, Węgry, Rumunia, Finlandia i Szwecja. Ponadto, Łotwa i Austria oddalone są o ok. 1 proc. od swoich celów na 2020 rok” – podaje Eurostat.

Państwa najbardziej oddalone od realizacji celu na 2020 rok to: Holandia (o 7,4  proc.), Francja (o 6,7 proc.), Irlandia (o 5,3 proc.), Wielka Brytania (o 4,8 proc.), Luksemburg (o 4,6 proc.), Polska (o 4,1 proc.) i Belgia (3,9 proc.).Na podstawie: bns.lt, ec.europa.eu