Uczniowie z rejonu wileńskiego i Polski w Księdze rekordów Guinnessa


Fot. vrsa.lt
Uczniowie z rejonu wileńskiego i Polski pobili rekord Gunnessa, uczestnicząc w największej światowej lekcji o nowych technologiach, przeprowadzonej w tym samym czasie. Wzięło w niej udział 1793 uczniów z 64 szkół, w tym z 29 szkół z rejonu wileńskiego. Certyfikat ustanowienia rekordu właśnie dotarł na Litwę z siedziby głównej Guinness PLC w Londynie.„Jednym z największych benefitów, z których jestem osobiście dumny, jest integracja dzieci w Polsce i na Litwie w tematyce nowych technologii, czyli w domenach, które będą rozwijały nasz świat w kolejnych latach. Dlatego też serdecznie dziękuję wszystkim tym, którzy zaangażowali się w naszą inicjatywę, ponieważ jest ona wielowymiarowa – zarówno na płaszczyźnie technologicznej, jak i społecznej” – powiedział Sebastian Grabowski, autor inicjatywy, Prezes Fundacji Architects PL.

Pierwsza edycja akcji, poświęcona programowaniu, odbyła się w 2017 roku. Wówczas w ustanowieniu rekordu Guinnessa partnerów z Polski i Litwy wyprzedziły USA, gdzie do lekcji przystąpiło 7000 uczniów z zaledwie dwóch szkół. W 2018 roku w polsko-litewskiej inicjatywie wzięły udział 64 szkoły z ponad 100, które zgłosiły się do projektu. Ustanowienie rekordu odbyło się 11 grudnia 2018 roku.

W ramach przeprowadzonej lekcji uczestnicy mieli okazję zdobyć informacje na temat nowoczesnych technologii takich jak Internet Rzeczy, sztuczna inteligencja, robotyka, czy rozwiązania dla inteligentnych miast. Zajęcia te miały za zadanie pokazać młodym obywatelom kierunek rozwoju dla nowoczesnego i rozwiniętego cyfrowo społeczeństwa.

Celem obydwu akcji „Code& Share” były promocja nauki i rozwój kompetencji cyfrowych od najmłodszych lat. Zdaniem jej inicjatorów technologie „są dziś częścią cyfrowej transformacji w sferze publicznej i prywatnej”, dlatego konieczne jest uświadamianie młodym ludziom, jakie są światowe trendy i możliwości związane z rozwojem technologii.

Koordynator projektu „Code& Share. Technologie przyszłości” w rejonie wileńskim Robert Komarowski cieszy się z dotychczasowych efektów współpracy Samorządu Rejonu Wileńskiego z partnerami w Polsce i rozważa kolejne. „Nie tylko realizujemy projekty międzypaństwowe, ale i odnotowujemy już wymierne międzynarodowe osiągnięcia. Wspólnie z partnerami, w tym z Fundacją Architects PL na czele z Sebastianem Grabowskim, omawialiśmy kolejne inicjatywy, bowiem do dalszego działania jak najbardziej zachęca nas niezwykła aktywność naszych szkół, chęć wdrażania w placówkach oświatowych nowoczesnych metod nauczania i motywowanie uczniów do używania najnowszych technologii z korzyścią dla siebie i otoczenia” – powiedział.

Na podstawie: VRSA.lt, programujzklasa.pl