Uczniowie Szkoły im. Szymona Konarskiego – studentami Uniwersytetu Dziecięcego „Alfa”


Fot. organizatorów
2 lutego 2018 r. na Uniwersytecie Kazimierza Simonavičiusa odbędzie się inauguracja Międzynarodowego Uniwersytetu Dziecięcego „Alfa”. Jest to platforma edukacyjna oparta na udanym przykładzie polskich partnerów Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy.


Dzieci w wieku 8–9 lat będą miały możliwość zapoznać się z pracą uniwersytetu, z kształceniem zawodowym oraz wziąć odpowiedzialność za własną naukę. Rektorem, prorektorem, kanclerzem oraz dziekanami wydziałów uniwersytetu będą również dzieci. Daje to im większą możliwość zostania liderami oraz samodzielnego planowania procesu nauczania.

W pierwszej sesji Dziecięcego Uniwersytetu „Alfa” weźmie udział ponad 120 uczniów ze szkół z litewskim, polskim oraz rosyjskim językiem nauczania. Będą to: Prywatne Gimnazjum „Saulės”, Progimnazjum im. Jana Pawła II w Wilnie, Szkoła im. Aleksandra Puszkina oraz Szkoła im. Szymona Konarskiego w Wilnie.

Pani Ewelina Lipska, kurator tego projektu uważa, że inicjatywa pomoże zmniejszyć różnice społeczne i kulturowe, zwiększy szacunek dla praw człowieka, demokracji, różnorodności narodowościowej oraz światopoglądu dzieci.

Przez cztery miesiące na Uniwersytecie „Alfa” uczniowie będą mieli możliwość wysłuchania wykładów oraz uczestniczenia w warsztatach, podczas których zapoznają się z filozofią, prawem, komunikacją i przywództwem. Prelegentami na uczelni będą wykładowcy Uniwersytetu im. Kazimierza Simonavičiusa oraz Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy, którzy w dostępny dla uczniów sposób przedstawią odpowiednie dziedziny. Pierwsza sesja dobiegnie końca 1 czerwca, by jesienią znów zainaugurować nowy rok akademicki.

Uniwersytet im. Kazimierza Simonavičiusa (KSU) został założony w 2003 roku, jako prywatna akredytowana uczelnia z oddziałami w Wilnie i Kłajpedzie. Nauka obejmuje główne obszary nauk społecznych: biznes i zarządzanie, prawo, komunikacja, a także nauki ścisłe w dziedzinie technologii informacyjnej. Uniwersytet oferuje 9 programów studiów licencjackich, 4 magisterskie oraz różne szkolenia praktyczne. Więcej informacji o uniwersytecie i programach studiów na stronie internetowej.

Uczniowie Szkoły im. Szymona Konarskiego  studentami Uniwersytetu Dziecięcego „Alfa”
Uniwersytet Kazimierza Simonavičiusa
2 lutego 2018 r.

Data: 
02.02.2018 - 12:00