Tytuł „Sprawiedliwy wśród Narodów Świata” dla rodziny z rejonu wileńskiego


Na zdjęciu od lewej – wnuczka śp. Zuzanny i Sylwestra Mikołajunów Lucyna i ambasador Izraela na Litwie Amir Maimon, fot. vrsa.lt
Zuzanna i Sylwester Mikołajunowie z rejonu wileńskiego zostali pośmiertnie uhonorowani tytułem „Sprawiedliwy wśród Narodów Świata”. W czasie II wojny światowej z narażeniem życia własnego i rodziny uratowali żydowską rodzinę przed zagładą. Medal i dyplom z rąk ambasadora Izraela na Litwie Amira Maimona w poniedziałek, 6 maja, podczas zorganizowanej w Gimnazjum im. Wielkiego Księcia Litewskiego Olgierda w Mejszagole uroczystości odebrała wnuczka uhonorowanych Lucyna.Bliska znajomość z rolnikami z okolic Mejszagoły – rodziną Mikołajunów – pomogła farmerowi Nahumowi Kacowi ze wsi Gudulina (obecnie rejon wileński), jego żonie Bercie i małoletnim dzieciom Rucie i Jakubowi pozostać przy życiu w latach okupacji nazistowskiej. Przez długi czas ukrywała ich rodzina Zuzanny i Sylwestra Mikołajunów, a w 1944 roku przyjęli ich sąsiedzi – Malwina i Romuald Rakowscy. To u nich właśnie rodzina Kaców doczekała się wycofania nazistów z tych okolic. W 1945 roku rodzina Kaców – jedna z niewielu rodzin żydowskich, której wszyscy członkowie zostali przy życiu – wyjechała do Polski, a stamtąd – do Niemiec. Kilka lat mieszkała w Bawarii, a w 1951 r. wyemigrowała do Australii. Rodzina Kaców poszukiwała swoich wybawicieli. Po znalezieniu kontaktu prowadziła z nimi korespondencję.

Honorowe odznaczenie – medal i dyplom „Sprawiedliwy wśród Narodów Świata” – wręczył wnuczce Państwa Mikołajunów Lucynie ambasador Izraela na Litwie Amir Maimon podczas uroczystej ceremonii. Wręczając je, najserdeczniej podziękował całej rodzinie.

Uczestnicząca w ceremonii wicemer rejonu wileńskiego Teresa Dziemieszko podkreśliła, że Zuzanna i Sylwester Mikołajunowie są przykładem prawdziwego człowieczeństwa, odwagi i ofiarności. Podziękowała też inicjatorom wręczenia tej nagrody, dzięki którym możemy poznać prawdziwych bohaterów i być dumni z ich męstwa.


Medal i dyplom „Sprawiedliwy wśród Narodów Świata” dla śp. Zuzanny i Sylwestra Mikołajunów, fot. vrsa.lt  

Sprawiedliwi wśród Narodów Świata to osoby nieżydowskiego pochodzenia, które za pomoc okazaną Żydom podczas II wojny światowej otrzymały odznaczenie honorowe przyznawane przez państwo Izrael – Instytut Pamięci Męczenników i Bohaterów Holokaustu Jad Waszem w Jerozolimie.  

Osoba uznana za Sprawiedliwego jest odznaczana specjalnie wybitym medalem z jej imieniem i nazwiskiem, dyplomem honorowym i przywilejem wpisania nazwiska na Murze Honorowym w Ogrodzie Sprawiedliwych w Jad Waszem. 

Medal i dyplom zostały ustanowione dekretem Knesetu w 1963 roku. Na medalu widnieje pochodzący z Talmudu napis „Kto ratuje jedno życie – ratuje cały świat”.

Jeżeli Sprawiedliwych nie ma już wśród żywych, odznaczenie wręczane jest najbliższym ich krewnym.    

Na podstawie: vrsa.lt, sprawiedliwi.org.pl, pl.wikipedia.org