Tytuł ?Mistrz Ortografii? dla uczennicy Gimnazjum im. Jana Pawła II


Po raz 16. spośród uczniów klas 10 szkół polskich na Litwie wyłoniony został ?Mistrz Ortografii?. Uczestnicy pisali dyktando poświęcone 450-leciu unii lubelskiej. Konkurs organizowany przez Stowarzyszenie Nauczycieli Szkół Polskich na Litwie ?Macierz Szkolna? wygrała Agn? Skubilovait? z Gimnazjum im. Jana Pawła II w Wilnie.?Język polski jest jednym z najważniejszych przedmiotów w szkole, bo jest to język ojczysty, czyli ten, w którym myślimy, w którym najczęściej śpiewamy, który daje możliwość poznawania świata i jest potrzebny do uczenia się innych przedmiotów? ? zwracając się do uczestników konkursu, powiedział prezes ?Macierzy Szkolnej? Józef Kwiatkowski.

Kwiatkowski dodał, że tego samego dnia do Wilna z Gdańska dotrze transport z nowymi podręcznikami do nauki języka polskiego, które będą pomocne w dalszym zgłębianiu znajomości języka ojczystego.

Tekst dyktanda pt. ?W poszukiwaniu własnych korzeni? przygotowały i prace uczniów sprawdzały doc. dr Barbara Dwilewicz i doc. dr Irena Masojć z Centrum Języka Polskiego i Kultury Uniwersytetu Witolda Wielkiego. Autorki nawiązały do przypadającej w tym roku 450. rocznicy zawarcia unii lubelskiej. ?Zwykle uważa się, że dyktando służy sprawdzeniu sprawności ortograficznej. Jest to rzeczywiście sprawdzian wiedzy z języka. Nie chodzi jednak wyłącznie o znajomość reguł ortograficznych, ale ogólnie ? o znajomość języka, słownictwa. Dyktando to konkretny tekst, o konkretnym wydarzeniu. I datego ważne jest również rozeznanie, oczytanie? ? zaznaczyła doc. dr Irena Masojć. 

W tegorocznej edycji konkursu ortograficznego uczestniczyło 30 uczniów klas 10. 

Tytuł: ?Mistrza Ortografii? zdobyła Agn? Skubilovait? z Gimnazjum im. Jana Pawła II w Wilnie, uczennica Anny Jasińskiej. I wicemistrzem została Monika Kołoszewska z Gimnazjum im. Jana Pawła II w Wilnie (polonistka ? Czesława Osipowicz), II wicemistrz to Justyna Mieszkuniec z Gimnazjum Inżynierii im. J. Lelewela w Wilnie (polonistka ? Wiesława Mieszkuniec).

Dodatkowo Komisja wyróżniła następujących uczestników: Agn? Fominait? z Gimnazjum im. J.I. Kraszewskiego w Wilnie (polonistka ? Regina Paszuta); Patrycję Dorotę Łukszę z Gimnazjum im. S. Konarskiego w Wilnie (polonistka ? Jolanta Pacyno); Karolinę Bartoszko z Gimnazjum im. św. S. Kostki w Podbrzeziu (polonistka ? Anna Bartoszko), Juliettę Kropait? z Gimnazjum im. M. Balińskiego w Jaszunach (polonistka ? Krystyna Turkot); Damiana Chmielewskiego z Gimnazjum im. W. Syrokomli w Wilnie (polonistka ? Danuta Korkus).

Stowarzyszenie Nauczycieli Szkół Polskich na Litwie ?Macierz Szkolna? wręczyło wszystkim uczestnikom dyplomy za udział oraz nagrody książkowe. Laureatom I-III miejsca przyznano dyplomy i nagrody rzeczowe, zaś osobom wyróżnionym ? dyplomy oraz słowniki. Oficjalne wręczenie nagród laureatom odbędzie się 8 listopada br. podczas finału Konkursu Recytatorskiego ?KRESY-2019?.

Działanie zostało dofinansowane za pośrednictwem Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie przez Senat Rzeczypospolitej Polskiej w ramach sprawowania opieki nad Polonią i Polakami za granicą.

Na podstawie: inf.wł.