Tydzień Języka Polskiego


Fot. Wilnoteka.lt
Do 17 listopada w szkołach rejonu wileńskiego będą odbywać się wydarzenia w ramach Tygodnia Języka Polskiego. Każda ze szkół przygotowała na tę okoliczność wyjątkowy program. Uczniowie będą brali udział w apelach, wycieczkach tematycznych, dyktandach i konkursach. Będą też czytać tegoroczną lekturę narodową - "Wesele" Stanisława Wyspiańskiego i odgrywać sceny z dramatu.


Język jest ważnym elementem i nośnikiem kultury narodowej. Poloniści na Litwie, chyba bardziej niż gdziekolwiek indziej, mają świadomość potrzeby kultywowania skarbu, którym jest ojczysty język polski. Przed wieloma laty z inicjatywy członków Koła Metodycznego Polonistów Rejonu Wileńskiego zrodziła się inicjatywa organizacji Tygodnia Języka Polskiego. Celem uroczystości jest krzewienie wśród dzieci i młodzieży patriotyzmu, szacunku i miłości do języka oraz pielęgnowanie przywiązania do tego, co polskie i bliskie.

Tydzień Języka Polskiego rozpoczął się 10, a potrwa do 17 listopada. Program tegorocznych uroczystości jest niezmiernie bogaty - obejmuje ponad 150 imprez. Obchody rozpoczęły się uroczystymi apelami z okazji Narodowego Święta Niepodległości i składaniem wieńców na Cmentarzu na Rossie. W kolejnych dniach uczniowie szkół rejonu wileńskiego poszerzą wiedzę z zakresu kultury języka polskiego, rozwiną kompetencje językowe, będą mieli szansę przećwiczyć swoje umiejętności ortograficzne i przystąpią do konkursów. Oprócz dyktand i apelów w ramach Tygodnia Języka Polskiego odbędą się wieczory poetycko-muzyczne, wycieczki śladami wybitnych Polaków i akcje czytelnicze. Organizatorzy zaplanowali też dni teatru i filmu polskiego. Podczas uroczystości nie zabraknie zajęć metodycznych i zintegrowanych.

Tydzień Języka Polskiego odbywa się we wszystkich szkołach rejonu wileńskiego, gdzie polski jest językiem nauczania. 

Program Tygodnia Języka Polskiego można znaleźć tutaj.

Na podstawie: vrsa.lt