Turystyka konferencyjna szansą wzbogacenia budżetu Wilna


Centrum Informacji Turystycznej i Biuro Konferencyjne w Wilnie, fot. ntic.vilnius.lt
Centrum Informacji Turystycznej i Biuro Konferencyjne w Wilnie (CIT BK w Wilnie) wraz z Centrum Informacji Turystycznej w Trokach z dużym powodzeniem wdrażają projekt „Rozwój i marketing turystyki konferencyjnej w Wilnie i okręgu wileńskim“. Realizowanie projektu pozwoliło przede wszystkim wzmocnić pozycję Wilna na arenie międzynarodowej w dziedzinie turystyki biznesowej i ogólnie poprawić wizerunek stolicy Litwy. Stworzenie zaś specjalistycznej metody zbierania i analizy danych statystycznych, i przeanalizowanie tych danych, pozwoliły dowieść, że turystyka konferencyjna przynosi wymierną korzyść materialną, dużo większą niż zwykła turystyka.
Według dyrektor CIT BK w Wilnie Jolanty Beniulienė „organizowanie międzynarodowych konferencji ma oczywisty wpływ na budżet Wilna. Statystyka pokazuje, że 50 tys. uczestników konferencji zostawiło w ubiegłym roku miastu 155 mln litów“. „Mamy informację tylko o jednej trzeciej zorganizowanych w stolicy konferencji, dlatego można przypuszczać, że turystyka biznesowa realnie przyniosła miastu 465 mln litów“ - dodaje. 

Zdaniem Jolanty Beniulienė w 2011 roku około 60 procent stanowiły konferencje zorganizowane przez stowarzyszenia i placówki naukowe, pozostałe - były przedsięwzięciem spółek prywatnych.

Z danych statystycznych wynika, że uczestnik konferencji międzynarodowej wydaje dziennie średnio około 900 litów, czyli trzy razy więcej niż zwykły turysta. W konferencji bierze udział zwykle około 200 osób. W stolicy uczestnicy konferencji pozostają najczęściej trzy i pół dnia, a każdy z nich zostawia ponad 3 tys. litów.

W Wilnie w lutym 2013 roku - po raz pierwszy w krajach bałtyckich - mają się odbyć specjalistyczne targi turystyki konferencyjnej - CONVENE. Udział w targach już zapowiedziało 120 firm zagranicznych. Więcej informacji o targach na stronie internetowej www.convene.lt

Na podstawie: CIT BK w Wilnie