Trwa zdalny proces deklarowania zasiewów


Fot. techagra.pl
Od 20 kwietnia rolnicy rejonu wileńskiego, jak co roku, mają obowiązek deklarowania zasiewów. Do skończenia kwarantanny, czyli do 31 maja, proces ten odbywa się zdalnie. Po tym terminie, jeżeli kwarantanna zostanie odwołana, do 22 czerwca można będzie zadeklarować zasiewy w trybie normalnym, w gminach.


Od 23 czerwca do 17 lipca zasiewy jeszcze można będzie deklarować, ale za każdy roboczy dzień spóźnienia będzie potrącony jeden procent od naliczonej kwoty. W ubiegłym roku rolnicy wileńskiego rejonu z powodu spóźnień albo rezygnacji z deklarowania stracili około 50 tys. euro.

W rejonie wileńskim jest zarejestrowanych 6225 gospodarstw rolnych. Ich liczba z roku na rok zwiększa się i np. w roku ubiegłym zarejestrowano 465 nowych gospodarstw, ale też 214 zlikwidowano.

Średnia statystyczna wielkość deklarowanego gospodarstwa w roku 2017 wynosiła 11,2 ha; w 2018 – 11,54 ha, w roku ubiegłym – 11,57. Najwięcej jest mieszanych gospodarstw tzn., zajmujących się zarówno uprawą roli, jak i hodowlą bydła (3078), na hodowlę kultur zbożowych zdecydowały się 2403 gospodarstwa, a specjalizujących się w hodowli bydła – 408. 47 gospodarstw zdecydowało się na ekologiczną produkcję, gdzie wymagania są o wiele większe, ale i dopłaty bezpośrednie też.

W rejonie wileńskim rolnictwem zajmuje się stosunkowo dużo kobiet – 2518, mężczyzn – 3707. W podstołecznym rejonie zdecydowana większość gospodarstw (3124) uprawia ziemię na powierzchni od 1 do 10 ha. 518 rolników obrabiało ziemię na powierzchni od 10 do 50 ha, a 52 osoby od 50 do 100. Jedno gospodarstwo posiadało ponad 1000 ha użytków rolnych.

Na podstawie: tygodnik.lt, vrsa.lt