Trwa II tura rekrutacji na Wydziale Ekonomiczo-Informatycznym Filii UwB


Logo Uniwersytetu w Białymstoku, fot. wilnoteka.lt
Do 20 września 2018 r. trwa II tura rekrutacji na studia na Wydziale Ekonomiczo-Informatycznym Filii UwB.
Tylko tu:
  • 2-letnie studia magisterskie na kierunku Ekonomia (mogą być przyjęte osoby z dyplomem licencjata z nauk społecznych, technicznych). Na studiach magisterskich możliwy jest indywidualny tryb studiów, który pozwala na łączenie pracy ze studiami;
  • 3-letnie studia licencjackie na kierunkach Ekonomia, Informatyka, Europeistyka;
  • dyplomy uznawane na Litwie, w Polsce i we wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej;
  • Zapewniamy 3-miesięczne praktyki zawodowe w atrakcyjnych miejscach: w Parlamencie Europejskim, za granicą, w Sejmie i samorządach Republiki Litewskiej;

Zapraszamy również studentów, którzy chcieliby studiować drugi kierunek. Zapewniamy indywidualny tok studiów!

Przyjdź! Nie zwlekaj! Studiuj! 

Dokumenty są przyjmowane: od poniedziałku do piątku w godz. 10:00–16:30

Trwa II tura rekrutacji
Wydział Ekonomiczo-Informatyczny Filii UwB
Do 20 września 2018 r.

Data: 
27.08.2018 - 10:00 - 20.09.2018 - 10:00