Troki Litewską Stolicą Kultury 2020


Bazylika Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Trokach, fot. wilnoteka/Ara Nersisian
Troki, Nerynga i Olita w latach 2020-2022 będą kolejno nosiły tytuł Litewskiej Stolicy Kultury. Stosowne rozporządzenie podpisała minister kultury Liana Ruokytė-Jonsson. Przypomnijmy, obecnie tytuł ten nosi Mariampol, a w przyszłym roku przejmą go Rakiszki.Samorząd Rejonu Trockiego będzie Litewską Stolicą Kultury w roku 2020, Samorząd Neryngi – w 2021 roku, Samorząd m. Olity – w roku 2022. Na przygotowania do pełnienia tych obowiązków oraz realizację programów planuje się wydać do 100 tys. euro.

„Nadanie tytułu Litewskiej Stolicy Kultury jednoczy lokalne wspólnoty artystyczne, mieszkańców, daje impuls do twórczego działania” – podkreśla minister kultury Liana Ruokytė-Jonsson.

Litewska Stolica Kultury powstała jako część inicjatywy „Wilno – Europejską Stolica Kultury 2009”, jednak oto już od prawie dziesięciu lat działa jako samodzielny coroczny projekt.

Jego celem jest wspieranie aktywności kulturalnej i kreatywności mieszkańców regionów Litwy, rozwój kultury i sztuki, inicjatyw twórczych oraz dostępności kultury.

W trakcie realizacji projektu powstaje wiele nowych produktów kulturalnych – rodzą się nowe lub poszerzają się i umacniają tradycyjne imprezy, festiwale, wydawane są książki, organizowane interesujące wystawy, powstają nowe trasy turystyki kulturowej, odnawiane są lokalne obiekty kultury itd. Zainicjowane w ramach projektu działania są pomyślnie kontynuowane.

Litewską Stolicą Kultury może zostać wybrane w drodze konkursu dowolne miasto Litwy, za wyjątkiem Wilna.

Ministerstwo Kultury organizuje konkurs co 3 lata. Zgłoszone wnioski rozpatruje i przedstawia ministrowi komisja ekspercka.

Tytuł Litewskiej Stolicy Kultury nosiły już Jeziorosy (Zarasai), Płungiany (Plungė), Szyłokarczma (Šilutė), Onikszty (Anykščiai), Połąga (Palanga), Remigoła (Ramygala) w rejonie poniewieskim, Poniewież (Panevėžys), Żagory (Žagarė) w rejonie joniskim, Telsze (Telšiai), Kłajpeda (Klaipėda).

W bieżącym roku zaszczytny tytuł nosi Mariampol (Marijampolė), w przyszłym przejmą go Rakiszki (Rokiškis).

Na podstawie: madeinvilnius.lt