Tradycyjne wicie palm wielkanocnych w Mariampolu


Fot. organizatorów
Palma jest tradycyjnym symbolem Wileńszczyzny i śliczną dekoracją na Wielkanoc, a wicie palm – tradycją ziemi wileńskiej.
Początki wicia palm na Litwie nie są ustalone. Mogło powstać od jerozolimskiego zwyczaju witania gałązkami palmowymi Jezusa triumfalnie wjeżdżającego do Jerozolimy. Uplatanie palm rozpoczynało się po Zapustach i trwało do Niedzieli Palmowej, było dodatkowym źródłem dochodu rodziny.

Święta wielkanocne już za pasem. Filia w Mariampolu WOKR postanowiła przeprowadzić zajęcia edukacyjne wicia palm 20 marca. Zajęcia dla mieszkańców gminy odbyły się w szkole początkowej. W bardzo pomysłowy sposób przeprowadziła je Krystyna Wołejko, kierowniczka zespołów tanecznych „Kropelki” i „Malwy”. Uczestnicy byli zadowoleni z wykonanych palm i wrócili do domów w doskonałym humorze.

Barwne i ozdobne palmy wileńskie plecie się z różnych gatunków suchych polnych, leśnych i ogrodowych kwiatów zbieranych o różnych porach roku dla uzyskania odpowiedniej kolorystyki. Wykorzystuje się też kłosy zboża i owsa. Kiedyś palmy robiło się z papieru i traw, z gałązek wierzby. Wierzba od dawna miała wielkie znaczenie w życiu ludzi zamieszkujących tereny wiejskie, w kulturze chrześcijańskiej. Jest drzewem, które wiosną najwcześniej budzi się do życia, a w symbolice kościoła jest znakiem zmartwychwstania i nieśmiertelności duszy.

Warto przeprowadzać takie zajęcia, by poczuć urok świąt wielkanocnych, by wyczarować palmę na święta. To też okazja poświęcić czas na przyjemną pracę twórczą, którą później może zachwycać sie cała rodzina.

Teresa Skoczyk
Materiał opublikowany bez skrótów i redakcji