Tożsamość i konflikty narodów pogranicza


Fot. na podstawie facebook.com
Na Litwie trwa 17. Ogólnokrajowy Tydzień Bibliotek. Z tej okazji Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego zaprasza na dyskusję pt. „Tożsamość i konflikty narodów pogranicza" z udziałem autorów książek z Uniwersytetu Łódzkiego. Dyskusja odbędzie się 29 kwietnia 2019 r., o godz. 17.00 w Uniwersalnym Wielofunkcyjnym Centrum w Janczunach.O konfliktach etnicznych na obszarze postradzieckim, a także ich konsekwencjach rozmawiać będą: Barbara Jundo-Kaliszewska, Tomasz Lachowski i Tomasz Grzywaczewski.

Barbara Jundo-Kaliszewska - doktor nauk humanistycznych, historyk, tłumacz, popularyzatorka kultury i nauki. Urodziła się w polskiej rodzinie na Litwie. Od dwudziestu lat mieszka w Polsce. Zainteresowania naukowe: konflikty etniczne, nacjonalizmy, separatyzmy, stosunki polsko-litewskie, polska polityka wschodnia i bezpieczeństwo międzynarodowe. Współpracuje z „Przeglądem Bałtyckim”, „Obserwatorem Międzynarodowym”, portalem „Znad Wilii”. Autorka książki Zakładnicy historii. Mniejszość polska w postradzieckiej Litwie".

Tomasz Lachowski - doktor nauk prawnych, prawnik i dziennikarz. Redaktor naczelny portalu „Obserwator Międzynarodowy”. Stały współpracownik Onetu. Publikuje w takich gazetach i czasopismach jak: Nowa Europa Wschodnia, New Eastern Europe, Rzeczpospolita Plus Minus, Liberte!, Koncept – Gazeta Akademicka, Nový Prostor (Czechy), The Daily Star (Bangladesz), Kurier Galicyjski (Ukraina). Autor książki Perspektywa praw ofiar w prawie międzynarodowym. Sprawiedliwość okresu przejściowego (transitional justice)".

Tomasz Grzywaczewski - dziennikarz, pisarz i doktorant prawa międzynarodowego specjalizujący się w post-sowieckich państwach nieuznawanych. Najmłodszy w Polsce członek prestiżowego amerykańskiego The Explorers Club. Stały współpracownik Onetu. Publikował m.in. we Wprost, Rzeczpospolita Plus Minus, Do Rzeczy, Nowej Europie Wschodniej, Gościu Niedzielnym, Kontynentach. Autor książek: „Przez dziki Wschód”, „Życie i śmierć na Drodze Umarłych” i Granice marzeń. O państwach nieuznawanych".

Tożsamość i konflikty narodów pogranicza
Uniwersalne Wielofunkcyjne Centrum w Janczunach
29 kwietnia 2019 r., godz. 17.00
Data: 
29.04.2019 - 17:00