Towarzystwo Miłośników Wilna: alarm ws. szkół rej. trockiego


Pismo w sprawie obrony Polskich Szkół w Rejonie Trockim
W sprawie planowanej reorganizacji szkół polskich w rejonie trockim interweniuje także Towarzystwo Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej – prezes Zarządu tej organizacji kpt. inż. Józef Szyłejko wystosował alarmujące pismo do ministra edukacji i nauki RP z prośbą o zajęcie się tą sprawą. Poniżej zamieszczamy przesłaną do Redakcji „Wilnoteki” kopię tego listu i dziękujemy za każde wsparcie.