Tomasz Otocki: Strony konfliktu muszą się porozumieć


Tomasz Otocki, fot. wilnoteka.lt
Nie cichną emocje wokół konfliktu pomiędzy Związkiem Polaków na Litwie a Fundacją „Pomoc Polakom na Wschodzie” wywołanego podejrzeniami o nieprawidłowości formalno-prawne w wykorzystaniu i rozliczeniach dotacji otrzymywanych z Polski za pośrednictwem Fundacji. Tomasz Otocki, publicysta „Przeglądu Bałtyckiego” ocenia, że sytuacja jest patowa, ale strony konfliktu nie mają wyjścia i muszą zasiąść do negocjacji.

26 maja br. podczas XV Zjazdu ZPL absolutną większością głosów (342 delegatów było za, 8 wstrzymało się od głosu, nikt nie głosował przeciwko) Michał Mackiewicz, poseł na Sejm Litwy, prezes ZPL od 2002 r. został wybrany na to stanowisko na kolejną trzyletnią kadencję. Dzień wcześniej szef największej na Litwie polskiej organizacji społecznej został zaproszony na spotkanie z ambasador RP w Wilnie Urszulą Doroszewską i poinformowany, że w związku ze stawianymi zarzutami nie powinien startować w wyborach na prezesa związku. Prezes ZPL określił działania wobec niego jako prowokację mającą na celu rozbicie polskiego środowiska na Wileńszczyźnie, skupionego wokół ZPL-AWPL. 

Publicysta Tomasz Otocki, który podczas zjazdu ZPL był obecny na sali i obserwował przebieg obrad, w rozmowie z Wilnoteką powiedział, że władze w Polsce nie mogą decydować, kto będzie szefem ZPL, ale z racji na oczekiwania społeczności polskiej na Litwie związane z finansowaniem jej działalności, Michał Mackiewicz „przynajmniej musiał rozważyć propozycję, którą dostał od pani ambasador”. Jak zauważa Tomasz Otocki, ostatnio nie brakowało „różnych plotek, różnych insynuacji, spekulacji, natomiast żaden oficjalny komunikat, żadne oficjalne zarzuty wobec Michała Mackiewicza ze strony Warszawy nie pojawiły się”. W ocenie publicysty ze strony Warszawy został popełniony błąd komunikacyjny i w jego wyniku, choć wśród delegatów nie brakowało krytycznych głosów pod adresem Michała Mackiewicza, ostatecznie jednak większość udzieliła mu wotum zaufania, wybierając na kolejną prezesowską kadencję.Zdaniem Tomasza Otockiego konflikt na linii ZPL – władze w Warszawie może negatywnie odbić się na całej społeczności polskiej na Litwie, dlatego jedynym wyjściem jest osiągnięcie porozumienia. „Nie będzie to łatwe, ale nie ma innego wyjścia” – uważa publicysta „Przeglądu Bałtyckiego”. Na podstawie: inf. wł.
Zdjęcia: Jan Wierbiel
Montaż: Edwin Wasiukiewicz