Tomas Venclova zdobywa kolejny tytuł


Tomas Venclova odebrał tytuł doktora honoris causa UG
Podczas sobotniego uroczystego posiedzenia Senatu Uniwersytetu Gdańskiego, związanego z jubileuszem 40-lecia powstania uczelni, tytuł doktora honoris causa UG odebrał profesor, litewski poeta, publicysta oraz badacz i tłumacz literatury pięknej, Tomas Venclova
Venclova wygłosił wykład poświęcony Antoniemu Baranowskiemu, litewskiemu poecie i biskupowi, żyjącemu na przełomie XIX i XX wieku.

To nie jedyny tytuł, który w tym roku zdobył wibitny działacz. W tym roku Venclova został również Człowiekiem Toleracji Roku. Fundusz Sugihary  („Sugiharos fondas – Diplomatai už gyvybę“ ) przyznał ten tytuł litewskiemu poecie za całokształt działalności -  przeciwstawianie się ksenofobii, antysemityzmowi, przemocy i radykalizmowi w  życiu społecznym Litwy.


72-letni dziś Tomas Venclova urodził się w Kłajpedzie. Studiował na Uniwersytecie Wileńskim oraz na uniwersytecie w Tartu m.in. literaturę rosyjską. W latach 70. działał w litewskim ruchu obrony praw człowieka. W 1977 roku wyemigrował do USA, za co władze ZSRR pozbawiły go obywatelstwa. W Stanach Zjednoczonych pracował jako wykładowca, m.in. w Yale University.

(PAP)